Snön knarrar under våra fötter och kylan biter i våra kinder när vi denna dag styr kosan till Salsta slott norr om Vattholma för att ställa några frågor till Niclas Malmberg som är delägare i företaget ”Alla Tiders slott”.

Hur kom Du i kontakt med Åstråkens turistförening?
Jag har känt till föreningen sedan den bildades.

Hur kom det sig att Du valde att bli medlem i Åstråkens turismförening?
Salsta slott är ett nav inom Åstråkens område, som ett av de mest kända besöksmålen, så att vi ska vara med i föreningen kändes självklart.

Vad är det som driver Dig att vara företagare?
Att göra sådant som är stimulerande för egen del och samtidigt nyttigt för andra.

Vilka möjligheter upplever Du som företagare finns för att driva verksamhet inom Åstråken?
Har inte hunnit fundera så mycket över det, men de tycks vara väldigt goda.

Vilka hinder eller upplever Du som företagare med verksamhet inom området Åstråken?
Jag har inte upplevt några hinder.

Vad upplever Du som bra eller dåligt att vara medlem i Åstråkens turismförening?
Jag har inte upplevt något vara dåligt. Ett bra initiativ var träffen på traktorsmuseet. Synd att det annonserades ut så så sent att jag själv inte hade möjlighet att vara med.

Vad tycker Du man kan göra för att locka nya besökare till området Åstråken?
Viktigast är att våra besöksmål är omtalade i lokalmedia; Upsala Nya Tidning, Radio Uppland och SVT Uppsala.

Hur ser Dina framtidsplaner ut?
Just nu är vi i full färd med att lägga planering för programmet på Salsta 2022. Det kommer att bli ett väldigt brett program, något för alla – oavsett ålder och intresseområden.

Vad tycker Du att man ska uppleva när man besöker området Åstråken?
Kombinationen natur och kulturhistoria.

Vad får man inte missa? Vilka är Dina favoriter?
Att paddla Skyttorp-Vattholma är en upplevelse. Salstaleden är fin. Salsta fornborg är spännande. Vi är lyckligt lottade som bor i en bygd med så många olika utflyktsmål.

Till slut – Hur ska Du fira jul?
Det stora firandet på Salsta går av stapeln i form av våra adventskonserter andra och tredje advent.

Vi tackar Niclas för att vi fick komma och önskar Gud Jul och Gott Nytt medlems-år! 
Vi sätter på vantar, mössa och halsduk och beger oss ut i skymningens ljus som lyser upp Fyrisån som flyter straxt intill slottet.

Camilla von Knorring
för Åstråkens turismförening

Foto: Privat

Pin It on Pinterest

Share This