Vildmarksleden

Start 9 Aktiviteter 9 Vandringsleder 9 Vildmarksleden

Vildmarksleden

Vildmarksleden är 5 km och markeras med orange färg. Leden har vildmarkskaraktär med våtmarker och gammal tallskog. Stadiga vandringsskor rekommenderas när du ska vandra genom Storskogens blockrika och lite svårvandrade terräng.

Tänk på att det finns regler och föreskrifter du måste följa för att vistas i Storskogens naturreservat.

Mer information:
naturkartan.se/sv/uppsalalan/orange-led
Länsstyrelsen om Storskogen

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This