Bruk

Bruk

I Sverige växte från 1500-talet bruksorter fram. Vad som betecknar en bruksort är att det är ett mindre samhälle uppbyggt kring ett bruk framför allt järn- pappers- och glasbruk. För den som är intresserad av historia har vi flera bruk runt åstråken som t ex Vattholma bruk och Österbybruk.

Vattholma bruk

Vattholma bruk är ett av landets äldsta järnbruk med anor från 1300-talet. Parallellt med järnhanteringen anlades här Sveriges första mässingsbruk 1571. Idag är Vattholma bruk en föredömligt upprustad och kompletterad bruksmiljö och med vissa industribyggnader bevarade. Midsommarfirandet i Vattholma lockar årligen tusentals besökare under tvenne dagar, och är vida känt med ringlekar, dans och scenunderhållning följt av dragkampstävling på midsommardagen – en riktig folkfest!

Österbybruk

Österbybruk är en välbevarad bruksmiljö på grundval av en plan från 1600-talet med många vackra byggnader från 1700- och 1800-talen. Gustav Vasa lät bygga upp bruket där malm från Dannemora gruvor skulle bearbetas. På 1620-talet utarrenderades bruket som senare, 1643, inköptes av en av arrendatorerna, Louis de Geer. Han utvecklade bruket till Sveriges näst största järnbruk. Bruket övertogs 1758 av släkten

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This