Marialeden

Start 9 Aktiviteter 9 Vandringsleder 9 Marialeden

Vandra Marialeden

Marialeden är en 8 mil lång pilgrimsled som går inom Åstråken, från Tegelsmora i norr till Uppsala domkyrka i söder, och leden passerar flera kyrkor och andra sevärdheter. Marialeden kan du vandra ensam eller i grupp eller cykla.

Marialeden, är en 8 mil lång pilgrimsled som går mellan Tegelsmora kyrka och Uppsala domkyrka. Leden invigdes i juni 2010.

Församlingar och hembygdsföreningar har samarbetat kring att gestalta en pilgrimsled som sätter in kyrkorna mellan Uppsala och Tegelsmora i ett sammanhang. De kyrkor som binds samman av leden är kyrkorna i Tegelsmora, Örbyhus, Vendel, Viksta, Tensta, Lena, Ärentuna, Storvreta och Gamla Uppsala.

Marialedens terräng är skiftande. På sina håll skogsstigar, på andra bitar grus- eller asfaltsväg. Marialeden är inte handikappanpassad.

Från Gamla Uppsala kyrka följs Eriksleden via Tunabergskyrkan för att avsluta vid Uppsala domkyrka.

GÅ MARIALEDEN TILLSAMMANS MED ANDRA

Församlingarna arrangerar gemensamma pilgrimsvandringar utmed Marialeden. Du kan välja att gå en sträcka eller vara med varje gång om du önskar. Kontakta gärna någon av de lokala församlingarna för att få veta mer.

Mer information hittar du på: svenskakyrkan.se/vattholma

 

Valsgärde Gravfält

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This