Gamla Uppsala kyrka

Start 9 Se & uppleva 9 Kyrkor 9 Gamla Uppsala kyrka

Gamla uppsala kyrka

Enligt Adam av Bremens berättelse från 1070-talet fanns ett tempel som lyste av förgyllningar i Gamla Uppsala. I templet fanns gudabilder av Oden, Tor och Frej.

Vart nionde år for svearna hit för att fira midvinterblot, vårdagsjämningsblot och riksblot.

Svearna kristnades så småningom och templet revs och i dess ställe byggdes en korskyrka i gråsten i den romanska stilen. 1164 blev den domkyrka i Sveriges första ärkestift. Till denna katedral kom Sveriges första ärkebiskop, cistercienmunken Stefan från Alvastra.

Runt mitten av 1200-talet brann domkyrkan. Det fick till följd att en ny domkyrka byggdes upp i Östra Aros, dagens Uppsala. Där låg handelsplats och bebyggelse. Ärkestiftet flyttades officiellt dit år 1273.

Den eldhärjade domkyrkan i Gamla Uppsala byggdes om till en församlingskyrka. Det som nu är kyrkans långskepp var under domkyrkotiden det monumentala högkoret. Från det gick korsarmar ut och ett treskeppigt långhus. Den gamla kyrkan var en helgedom som var cirka tre gånger så stor som dagens kyrka.

En omfattande renovering gjordes 2005-2006 som bland annat omfattade ett nytt värmesystem, nya el-dragningar, översyn av ljud och ljus samt rengöring och bättring av vägg- och takmålningar.

I bakre delen av kyrkan togs ett antal kyrkbänksrader bort för att ge plats för dop och gudstjänster samt för kultur- och pilgrimsaktiviteter.

I Gamla Uppsala kyrka finns möjlighet att bara vara, att be, närvara i gudstjänst, samtala, att tända ljus, lyssna till musik, och besöka stationer för eftertanke. Man kan också medverka i körer och bli volontär.

Kyrkan är öppen alla dagar kl. 09.00-16.00. Välkommen!  

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: svenskakyrkan.se/uppsala/gamla-uppsala-kyrka

Adress: Gamla Uppsala kyrka, Disavägen 8, 754 40 UPPSALA

Öppettider: Gamla Uppsala kyrka är öppen alla dagar kl. 9.00-16.00.

För visningar av kyrkan
Kontakta: Anders Hiller tfn. 018-430 37 82
Om pilgrimsvandring
Kontakta: Karin Löfgren tfn. 018-430 37 96 

Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This