Om webbplatsen

Start 9 Övrigt 9 Om webbplatsen

Om webbplatsen

Webbplatsen astraken.se ägs och drivs av Åstråkens Turismförening vars syfte är att verka och främja turismen inom Åstråkens geografiska område. Åstråken kallar vi området mellan Gamla Uppsala i söder och längs Vendelån till Örbyhus respektive Fyrisån till Österbybruk i norr.

Vad du kan göra för att få din verksamhet omnämnd på astraken.se?

Har du en verksamhet inom turism och besöksnäringen och som kan vara av intresse för turister i området Åstråken? Hör då av dig till oss så kan du komma med och synas på astraken.se. Kontakta oss på webb@astraken.se.

Synpunkter

Vi vill gärna veta hur du upplever webbplatsen och hur vi kan förbättra upplevelsen och informationen ännu mer. Vi ser astraken.se som ett ständigt arbete med att hålla den aktuell och fylld med information som kan underlätta för dig som turist och besökare i området Åstråken.

Innehåll på webbplatsen

Mer info kommer.

Copyright och rättigheter

Mer info kommer.

Personuppgifter

Mer info kommer.

Kontakta oss

Frågor om webbplatsen?
Kontakta oss på webb@astraken.se

Frågor om föreningen eller medlemskap?
Kontakta oss på astraken@gmail.com

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This