Viksta kyrka

Start 9 Se & uppleva 9 Kyrkor 9 Viksta kyrka

Viksta kyrka

Viksta kyrka en vitrappad gråstenskyrka, uppfördes vid 1200-talets slut. På gavlarna finns blinderingar i tegel. Tegelvalv slogs vid 1400-talets mitt. I kyrkan finns rikligt med kalkmålningar, både i kyrkorummet och i vapenhuset. Utanför kyrkan står en runsten. Kyrkogården omges av en mur med två stigluckor. I kyrkomiljön finns också en minnessten för Viksta-Lasse, Leonard Larsson, som levde i Viksta och var en riksbekant spelman.

Mer information: 
http://www.svenskakyrkan.se/bjorklinge/viksta-kyrka

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This