Viksta stentorg

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat 9 Viksta stentorg

Viksta stentorg

Viksta stentorg är ett naturreservat, som förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Det är ett mäktigt klapperstensfält på Uppsalaåsens högsta punkt, ca 75 m över nuvarande havsnivå.  För 7000 år sedan var det en ö omgivet av vatten. Havet sköljde bort all sand från åsen och endast klappersten återstod. 

Det ligger mellan Björklinge och Månkarbo omedelbart öster om gamla E4:an, nu med vägbeteckning 600, cirka 30 km norr om Uppsala vid Uppsalaåsens högsta punkt. Området är skyltat och man kommer till stentorget efter en promenad på 200 m från parkeringsplatsen.

Tänk på att det finns regler och föreskrifter för naturreservatet som du måste följa.

Mer information:
Länsstyrelsen – Viksta stentorg
Naturkartan – Viksta stentorg
Wikipedia

Foto: Zeth Johansson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This