Lena kyrka

Start 9 Se & uppleva 9 Kyrkor 9 Lena kyrka

Lena kyrka

Lena kyrka är en medeltida kyrka och övriga väl bevarade byggnader ligger högt i landskapet med en hänförande utsikt över landskapet kring Vendelåns dalgång. Kyrkan är uppförd omkring år 1300. Hela kyrkan med torn, långhus, sakristia och kor är byggd i ett sammanhang. Kyrkan har målningar från ca 1450 utförda av Johannes Iwan som inspirerade den s.k. Tierpsskolans stil.

Bakom koret i Lena kyrka uppfördes 1717 Salstakoret eller Bielkeska koret för Salsta slotts ägare Nils Bielke. Hans huvudbanér finns också i gravkoret.
I Lena kyrkas kor stod en period under senare delen av 1800-talet en mycket stor kopia av Bertel Thorvaldsens berömda Kristusstaty (originalet står i Vårfrukyrkan i Köpenhamn). Den försvann från Lena kyrka, men för ett antal år sedan dök den plötsligt upp i en åker i Börje utanför Uppsala. Delar av statyn har nu återbördats till kyrkan och finns att se in en monter.
Idag står det medeltida altarskåpet från 1491, gjort av gjort av Lars Germundsson från Enköping, i koret. Altarskåpet har bl.a. skulpturer av heliga Anna med Maria och Jesusbarnet omgivna av musicerande änglar.

Vid restaureringen av kyrkogårdsmuren runt Lena kyrka hittades en bit av en sällsynt runsten gjord i kalksten, troligen från tidigt 1100-tal. Det finns sen tidigare en runsten i kalksten som hittats i kyrkan. Detta är mycket ovanligt i Uppland då de flesta runstenar vanligen är gjorda i granit. Runstensbitarna finns att se i kyrkan.

Mer information:

Vattholma pastorat
Tensta, Lena o Ärentuna församlingar
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
018-36 62 10
https://www.svenskakyrkan.se/vattholma

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This