Trollcirkeln – 60:e breddgraden

Start 9 Trollcirkeln – 60:e breddgraden

Trollcirkeln – 60:e breddgraden

Får man tro en norsk författare så hävdar han “att människorna som bor på 60:e breddgraden har ett underligt kynne som dras till det övernaturliga. Kvinnorna på 60:e breddgraden är också farligare än andra och ska dessutom vara mycket vackrare! Norske författaren kallar därför breddgraden för TROLLCIRKELN.

Värt att observera är att norr om den 60:e breddgraden bor endast en procent av världens befolkning!

Den aktuella breddgraden passerar genom flera kända platser runt om norra jordklotet. I Fagersta går breddgraden rakt genom staden och är väl skyltad vid infarten. Har ni varit på Väddö så finns en skylt strax norr om Älmsta.

I Vattholma passerar den 60:e breddgraden vid den första infarten till Vattholma på väg 290 från Vattholma, se bild och markering i den stora kartan på mittuppslaget.

Utomlands passerar den exempelvis Helsingfors, Sankt Petersburg, över Archangelsk vid Vita havet, över norra Sibirien, Magadan, en bra bit norr om Vladivostok, Alaska och Newfoundland.

Liksom vid flera andra platser runt om i världen bör det i Vattholma finnas markeringar som visar på den 60:e breddgraden. I anslutning till ovan nämnda vägskäl verkar föreningen Vattholma i Samverkan för att en skylt ska placeras.

Valsgärde Gravfält
Valsgärde Gravfält

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This