Djurgården

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat 9 Djurgården

Djurgården naturreservat

Intill Långsjöns nordöstra strand ligger Djurgårdens naturreservat. Området består av betesmarker och lövskogsbevuxna kullar. Kor och hästar betar och så har det varit i århundraden, marken har antagligen aldrig varit upplöjd.

På kullarna växer grova gamla lindar, ekar och björkar. Mellan de åldriga träden breder stora hasselbuskar ut sig. På sina håll är det så soligt och torrt att bl. a. brudbröd, solvända och kummin trivs. Bland träden och buskarna häckar skogsduva, gräshoppssångare och rosenfink. Under andra världskriget användes några av kullarna som försvarsvärn och fortfarande ligger skarpkantade, vassa stenar kvar.

Det är inte svårt att ta sig fram i området och det finns en hel del kostigar att följa, tänk dock på att inte störa de betande djuren.

Mer information:
Länsstyrelsen – Djurgårdens naturreservat
Naturkartan – Djurgårdens naturreservat

 

Fotograf: Avena / Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND)

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This