Österbybruk

Start 9 Se & uppleva 9 Bruk 9 Österbybruk

Österbybruk

Österbybruk är en välbevarad bruksmiljö på grundval av en plan från 1600-talet med många vackra byggnader från 1700- och 1800-talen. Gustav Vasa lät bygga upp bruket där malm från Dannemora gruvor skulle bearbetas. På 1620-talet utarrenderades bruket som senare, 1643, inköptes av en av arrendatorerna, Louis de Geer. Han utvecklade bruket till Sveriges näst största järnbruk. Bruket övertogs 1758 av släkten

Grill och fr.o.m. 1821 ägdes hela bruket av släkten Tamm. År 1926 övertogs bruket av Fagersta AB. Bruket lades ner 1983. Bruksmiljön är välbevarad med herrgård från 1700-talet, kvarter med smedsbostäder, klockstapel, brukskontor, Ånghammaren, brukskapell, stallänga, sadelmakarlänga, magasin, orangeri samt vallonsmedjan, världens enda helt kompletta vallonsmedja med anor från 1600-talet. Bruno Liljefors bodde på 1920- och 30-talen på herrgården och inrättade sin ateljé i ett äldre brygghus. I bruksmiljön visas utställningar, flera byggnader är öppna för besök bl.a. vallonsmedjan, här finns också en trädgård med försäljning av växter.

Länk: http://www.svetur.se/vallonbruken

 

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This