Vistas i Åstråken

Start 9 Turistinformation 9 Vistas i Åstråken

Att vistas i Åstråken

Allemansrätten gäller inom Åstråken. Tänk på att inom vissa naturreservat kan särskilda regler och föreskrifter förekomma.

Allemansrätten – inte störa, Inte förstöra

Allemansrätten är något fantastiskt och unikt som gör att vi alla har tillgång till naturen. Det ger dig en massa rättigheter men också skyldigheter. Allemansrätten innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot djurliv, markägare och andra besökare.

Bad, båt och is – Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får ankra, tillfälligt förtöja, gå i land och bada.

Cykling – Du får cykla i naturen och på enskilda vägar, men inte över tomt, plantering eller på åkermark.

Eldning – Elda på en plats där elden inte kan sprida sig. Du får använda pinnar som ligger på marken som ved men inte såga ner träd eller bryta kvistar. Vissa perioder råder totalt eldningsförbud pga brandrisk så var noga med att hålla koll på vilka regler som gäller för stunden.

Enskild väg – Vägens ägare får bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen.

Hemfridszon – När vi rör oss i naturen får vi inte störa eller förstöra och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen.

Hundar i naturen – 1 mars till 20 augusti ska du ha full koll på din hund i naturen. Om du låter den gå lös, får den inte vara mer än någon meter ifrån dig.

Jakt och fiske – Allemansrätten innefattar inte jakt och fiske, men har ändå stor betydelse för jakten och fritidsfisket.

Klättring – Klättring en självklar del av svenskt friluftsliv och enligt allemansrätten får du klättra året runt.

Organiserat friluftsliv – Organiserat friluftsliv som exempelvis naturturism är möjligt tack vare allemansrätten.

Orientering och geocaching – Med markägarens tillåtelse kan du placera ut kontroller och geocacher i skog och mark.

Plocka blommor, bär, svamp – Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, om det inte är fridlyst. http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/

Ridning – Du får rida fritt i naturen, men som ryttare bör du visa stor hänsyn när du rider på någon annans mark.

Skyddade områden – I skyddade områden finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur.

Stängsel och skyltar – Du har rätt att vistas i naturen oberoende vem som äger marken. Det är allemansrättens grund.

Tältning – Du får övernatta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.

Vandring och skidåkning – Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen. Men du får inte störa dem som bor nära naturen.

Samarbeten

Vi STÖDJER Åstråkens TurisMförening

Kocken & Kallskänkan

Kocken & Kallskänkan

Handjord av Kullsand

Handjord av Kullsand

Altomta gård

Altomta gård

Salsta slott

Salsta slott

Fullerö handel och Café Villan

Fullerö handel och Café Villan

Hånsta Östergärde gård

Hånsta Östergärde gård

Råstaholm

Råstaholm

Intresseföreningen Wattholma bruksgårdar

Intresseföreningen Wattholma bruksgårdar

Väsbylund Byggnadsvård & Gårdsbutik

Väsbylund Byggnadsvård & Gårdsbutik

Vattholma pastorat

Vattholma pastorat

Lammhagen

Lammhagen

Seidis Hus, rum & konst - Hemmabageriet

Seidis Hus, rum & konst - Hemmabageriet

Björklinge hembygdsförening

Björklinge hembygdsförening

 Viksta hembygdsförening

Viksta hembygdsförening

Wattholma kultur & hembygdsförening

Wattholma kultur & hembygdsförening

Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening

Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening

Sv kyrkan i Björklinge, Skuttunge och Viksta

Sv kyrkan i Björklinge, Skuttunge och Viksta

Ting & Kaka

Ting & Kaka

Ulva kvarn

Ulva kvarn

Skarbo Gård B&B

Skarbo Gård B&B

Wattholma golfklubb

Wattholma golfklubb

Viksta bygdegårdsförening

Viksta bygdegårdsförening

Kambo gård

Kambo gård

Viksta traktormuseum

Viksta traktormuseum

Ängslyckan

Ängslyckan

Mats Wilhelm

Mats Wilhelm

Bobrunna gård

Bobrunna gård

Skyttorps Maskinmuseum

Skyttorps Maskinmuseum

Centrumblommor

Centrumblommor

Österbybruks herrgård

Österbybruks herrgård

ENSKILDA MEDLEMMAR
Karin Grånäs | Åke Clason | Stefan Lindgren

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This