Långbergsbacken och Horsberget

Start 9 Se & uppleva 9 Fornminnen 9 Långbergsbacken och Horsberget

Långbergsbacken

och Horsberget

Långbergsbacken ligger högt på Vattholmaåsen. Här finns gravfält från yngre järnålder (400 – 1050 e.Kr). Närmare Fyrisån ligger Horsberget, på vilket ligger en större forntida gravhög. Området erbjuder en magnifik utsikt över dalgången kring Fyrisån. Här finns torrbackar med intressant flora. Det finns fågelrika dammar vid ån. Torrbackarna fortsätter norrut mellan Ånge och Ekeby med rik torrmarksflora och fågelliv vid ån, speciellt vid sträcktider.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This