Museum

Start 9 Se & uppleva 9 Museum

Museum

De finns flera museum i området där du kan upptäcka allt från vikingar och ostindiska kompaniet till traktorer och maskiner.

Vendeltidsmuséet

Vendeltidsmuséet ligger vid Vendels kyrka och har en fin utställning om den så kallade Vendeltiden som inföll under perioden 550-800, och som namngetts efter de berömda båtgravarna man funnit här. De tolv båtgravarna och två kammargravarna innehöll gravgåvor av enastående kvalitet. Här finns också information om andra besöksmål i Vendelbygden, som Mariebergs skola från 1858 med

Viksta traktormuseum

Viksta traktormuseums samling består av traktorer och lantbruksmotorer m.m. från 1910-1980. Museet har 140 traktorer, den äldsta från 1916. Här kan man också se många spännande jordbruksredskap. På museet finns en utställning kring Vikstas egna världsmästare Torsten Hallman och Hans Thorzelius, med bilder och föremål från deras framgångsrika år. Årligen anordnas veteranmarknad sista lördagen i april samt en veterantraktordag under sommaren.

Skuttunge prästgård

Skuttunge prästgård fungerade som prästbostad fram till 1962. Huvudbyggnaden hyrs idag ut som privatbostad. Gårdens äldre delar har blivit museum. Prästgården har stått i det närmaste orörd sedan 1800-talet med dess 1600-, 1700- och 1800-talshus och förvaltas sedan 1954 av Stiftelsen Skuttunge prästgård. Varje år firas Skuttungedagen på nationaldagen i prästgårdens trädgård och här hålls också ett stort midsommarfirande varje år. Under nationaldagen och midsommarafton är museibyggnaderna öppna.

Björklinge hembygdsmuseum

Björklinge hembygdsmuseum, som drivs av Björklingebygdens hembygdsförening, är ett av Upplands största sockenmuséer och är inrymt i prästgårdens f.d. ladugård, strax söder om kyrkan. Björklingedagen är den stora händelsen varje år. Här visas miljöer och verktyg, seder och bruk.

Sockenmuseet

Sockenmuseet ligger vid Gamla Uppsala kyrka. I museet visar Gamla Upsala Hembygds­förening utställningar om de utgrävningar och fynd som gjorts i fornminnesområdet i anslut­ning till kungshögarna och om såväl världsliga som kyrkliga förhållanden och händelser som rör socknen. Utställningarna innehåller bl.a. föremål, planscher, bilder, porträtt och kartor.

Gamla Uppsala Museum

Museet är beläget alldeles intill de magnifika Kungshögarna och berättar historien om en av Sveriges viktigaste historiska platser.

Disagården

På friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala får du en inblick i hur människor levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet.

Skyttorp maskinmuseum

Mer info kommer

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This