Ärentuna kyrka

Start 9 Se & uppleva 9 Kyrkor 9 Ärentuna kyrka

Ärentuna kyrka

Ärentuna kyrka ligger vackert med utsikt över öppet landskap. Kyrkan som uppfördes omkring 1300 är typisk för medeltida kyrkobyggande i Uppland. Ursprungligen var långhuset försett med klöverbladsformat tunnvalv av trä, rikligt dekorerat med målningar från 1300-talet. Detta trätunnvalv finns fortfarande bevarat på Statens Historiska Museum i Stockholm, det enda någorlunda fullständigt bevarade monumentet i sitt slag från den tidsepoken.

På 1430-talet slogs valv av tegel. Kalkmålningarna som nu finns i kyrkans långhus är tillkomna kring 1400-talets mitt av den s.k. Ärentunamästaren. Målningarna är tydligt teologiskt undervisande och många av bilderna skildrar Adam och Eva, men här finns också den märkliga ”Dödssyndsmannen” med de sju dödssynderna.

I hörnet mellan triumfbågsmuren och södra långväggen står ett mindre Mariaaltare från 1470-talet, gjord i Sverige. Altaret har skulpturer av Maria med barnet som omges av krönta kvinnliga helgon, S:ta Dorothea och S:ta Katarina av Alexandria. Detta sidoaltare är en kvarlämning från de katolskt präglade kyrkorummet före reformationen. Förutom högaltaret fanns ofta två sidoaltare, ett vigt åt Jungfru Maria och ett åt kyrkans skyddshelgon. 
I kyrkomiljön finns en fristående klockstapel med en kyrkklocka bevarad från 1512. Kyrkklockan är gjuten av dåtidens mästare i klockgjutning Busse Jacobsson, som också gjutit den något större systerklockan i Tensta klockstapel. Klockan klarade sig undan klockskatten som påfördes församlingarna av Gustav Vasa för att betala av Sveriges skuld till Hansan.

Mer information:

Vattholma pastorat
Tensta, Lena o Ärentuna församlingar
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
018-36 62 10
https://www.svenskakyrkan.se/vattholma

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This