Oxhagens naturreservat

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat 9 Oxhagens naturreservat

Oxhagens naturreservat

Oxhagens naturreservat möter ett omväxlande kulturlandskap med beteshagar med rik flora och blandskog med inslag av ädellövträd. Vattholmaåsen går igenom reservatet och från dess höjd erbjuds en vacker utsikt bl.a. över sankängarna längs den slingrande Fyrisån, en fin plats för picknick. Den här delen av Fyrisån heter Träsundet och består av en kanal mellan Knivstasjön och Storsjön. Den grävdes i slutet av 1800-talet för att sänka vattennivån i sjöarna uppströms. I området finns en stig ner till ån.

Mer information:
Länsstyrelsen Uppsala – Naturreservat – Oxhagen
Naturkartan – Oxhagen

 

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This