Högstaåsen

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat 9 Högstaåsen

Högstaåsen

Högstaåsen erbjuder fornlämningar, forna strandlinjer, naturskog och växter. Upplev rejäla höjdskillnader på 30 meter som reser sig över det platta odlingslandskapet. Ta en promenad på Högstaåsen.

I naturreservatet Högstaåsen kan du vandra på en gammal ridstig som ända in på 1600-talet var en huvudväg mellan Uppsala och Norrland. Uppe på den torra och lättframkomliga åsryggen gick förr huvudvägen mellan Uppsala och Norrland. Spår av vägen finns fortfarande kvar.

Reservatet är ca 1,5 km långt, men stigen som går längs med åsen fortsätter söderut förbi Lövstalöt. Det finns även flera andra stigar som går kors och tvärs genom området. Vissa stigar används även av cyklister.

Mer information:
Naturkartan – Högstaåsen
Länsstyrelsen – Högstaåsen
Wikipedia

Foto: Länsstyrelsen

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This