Björklinge kyrka

Start 9 Se & uppleva 9 Kyrkor 9 Björklinge kyrka

Björklinge kyrka

Björklinge kyrka är ett långhus med rakt avslutat kor. På utsidan av kyrkan längs södra långhusväggen finns fyra runstenar uppställda. Kyrkan är putsad och täckt av ett koppartak, och har fyra mindre torn med spiror i vart hörn. I östgavelns mitt finns en infälld minnestavla flankerad av ätterna Kruus och Horns vapensköldar.

Kyrkan var ursprungligen en gråstenskyrka, förmodligen anlagd i början av 1300-talet. Stjärnvalven i tegel tillkom under 1400-talets första hälft och i mitten av århundradet försågs valven med kalkmålningar. Under senare delen av 1600-talet fick kyrkan sin nuvarande utformning efter att Agneta Horn på Sätuna tagit initiativ till omdaning. Fem glasmålningar från 1658 finns bevarade. De karakteristiska hörntornen och de praktfulla sandstensomfattningarna runt de nya ingångarna kommer från denna tid. Kyrkan har idag alltfort en barock prägel från svensk stormaktstid.

Mer information:
https://www.svenskakyrkan.se/bjorklinge

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This