Cykla

Start 9 Aktiviteter 9 Cykla

Cykeltur 1

Besök 5 kyrkor under en tur. Turen passerar Lena, Tensta, Viksta, Björklinge och Ärentuna kyrkor och är ca 45 km lång. (PDF)

Cykeltur 2

Vendelsjön runt. Runt Vendelsjön finns rikligt med kulturhistoriskt intressanta platser såsom Ottarshögen och Örbyhus slott. Det finns också flera serveringsställen. Turen är ca 50 km lång räknat från Viksta. (PDF)

Cykeltur 3

Landsbygdstur i norra delen av Åstråken. Ta en fika på Ängslyckan innan ni fortsätter bland små byar och åkerplättar och skog. Turen är ca 40 km lång. (PDF)

Cykeltur 4

Uppsalaslätten med fika i Ulva kvarn. Turen är ca 32 km lång. (PDF)

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This