Vandringsleder

Start 9 Aktiviteter 9 Vandringsleder

Vandringsleder

Att ta sig runt till fots är ett trevligt sätt att komma nära naturen och samtidigt få lite nyttig motion. Passa på att ta med en god matsäck eller handla på något av de kaféer och matställen som finns i närheten av den tur ni tänkt vandra. 

Salstaleden (7 km)

Åstråkens Turismförening är värd för den nya vandringsleden Salstaleden, som sträcker sig ca 7 kilometer mellan Vattholma station och Skyttorps station. Leden passar utmärkt för en dagsutflykt, och för att nå start och mål behövs ingen bil, eftersom du kan resa med Upptåget. Leden passerar, sett från syd mot nord, Wattholma golfklubbs bana, går in mellan pastorala beteshagar och gamla ekar upp mot Salsta slott, förbi Salstas silo upp på Vattholmaåsen. Här dominerar barrträd, men var uppmärksam på den stora dödisgropen längs vägen. Leden går ner mot ängarna vid Fyrisån och passerar över ån på den nya bron. På norra åsidan finns sittbänk och här öppnar sig vyerna eftersom åsen är betad och ganska glest bevuxen med enar och buskar. En äldre fornlämning finns här också. Njut av vyerna! Leden följer åsens högsta punkt och närmare Skyttorps samhälle passeras en gård varefter du korsar vågen och har en kort bit kvar till stationen.

Marialeden (80 km)

Marialeden är en 8 mil lång pilgrimsled mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala. Marialedens terräng är skiftande. På sina håll skogsstigar, på andra bitar grus- eller asfaltsväg. Marialeden passerar några av Upplands finaste medeltida kyrkor som Gamla Uppsala, Tensta och Vendel. Marialeden är inte handikappanpassad.

Vildmarksleden - Storskogen (5 km)

Vildmarksleden är en slinga på 5 km med utgångspunkt från TippToppen i Storvreta. Leden går genom Storskogens trollska men blockrika och lite svårvandrade terräng. Ett vindskydd finns i den bortre delen. En kort avstickare leder till Trollberget med sina spännande blockgrottor.

Jällaleden - Storskogen (7 km)

Jällaleden följer i början samma väg som Vildmarksleden genom Storskogen. Den fortsätter vidare ner till Jälla, totalt 7 km. Två vindskydd finns längs vägen. Missa inte den lilla avstickaren till Trollberget.

Strövarleden - Storvreta / Storskogen (2,5 km)

Strövarleden är 2,5 km och markeras med gul färg. Leden börjar vid Främjarstugan vid Tipptoppen i Storvreta och passerar precis i norra delen av Storskogens naturreservat.

Kyrkstigen

Vendels kyrka ligger på en historisk plats. Här låg den stora Tunagården som var maktcentrum för den rika vendelaristokratin. I släktled efter släktled begravdes här stormännen i sina båtar tillsammans med rika gravgåvor. Fynden är daterade till 550 -  800 e Kr, d v s tiden före vikingatiden. Men här finns också spår från andra tidsperioder. Lär känna den unika miljön som givit upphov till Vendelmonumentets inskription: "Vendeltid, statsbyggartid och mannatid".

 Kyrkstigen, en vandringsled på 1,5 km runt kyrkan, kan du uppleva miljön och lära dig mer om den historiska platsen.

Stigar, Djurgården

I reservatet finns inga markerade stigar. Men du kan följa flera tydliga kostigar som leder dig genom hasseldungen, över kullarna och ner mot vattnet.

Stig, Oxhagen

Stigen är 1,8 km lång fram och tillbaka och går genom beteshagar och skog. Bitvis är det något svårgånget med stenar och rötter. Under den gröna säsongen kan det finnas kor i hagen.

Stig, Andersby ängsbackar

Stigslingan i Andersby ängsbackar är ca 2,5-4 km lång beroende på vilken väg du tar. Stigen är markerad med orangea punkter på träden. Några delar av stigen är smal och underlaget innehåller ibland en del stenar och rötter. Det finns vissa branta sluttningar.

Stig, Fullerö backar

Stigen genom Fullerö backar är drygt 1 km lång. Den går upp på åsen och ner igen genom ek- och hasselskogen. En kort avstickare leder ner till Fyrisån. Stigen är jämn och lättvandrad, men kuperad när den går över åsen.

Harvikadammen runt

Vandringsled på 6 km.

Herrgårdsvandring

Mer info kommer.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This