Salsta Slott

Salsta slott

Här, på det som tidigare var en udde i Salstasjön, har det funnits ett slott eller herresäte åtminstone sedan 1200-talet. Den första historiskt säkert belagda ägaren var Birger Jarls sonson Karl Gregersson, som i början av 1300-talet bytte bort sin egendom i Salsta till hertig Eriks jarl, Abjörn Sixtensson Sparre av Tofta. Under stora delar av slottets historia har slottet fortsatt att bebos av kungars släktingar eller nära förtrogna. Men också av personer som hamnat i konflikt med Sveriges kung. En sådan konflikt ledde till att Sten Sture den yngre år 1516 lät bränna ner det tidigare slottet.

Nils Bielke den äldre lät istället uppföra ett renässansslott på platsen, ett slott som hans sonson Nils Bielke den yngre dock inte ansåg vara tillräckligt imponerande eller motsvara hans ställning som den svenska stormaktskungen Karl XI:s nära förtrogna. Han lät därför under 1670-talet riva de övre våningarna för att bygga det barockslott i fransk stil vi idag känner som Salsta slott.

Salsta slott har varit bebott fram till 1976, då det såldes till statliga Domänverket. Något som ger slottet en väldigt särskild karaktär är att olika salar och rum i slottet under århundraden har anpassats efter tidens ideal. Rum som i det närmaste har lämnats orörda sedan 1600-talet samsas sida vid sida med rum från 1700-, 1800- och 1900-talen. Årsringarna är mycket tydligt bevarade, och en vandring genom slottet blir därför också en vandring från stormaktstidens Sverige fram till våra dagar, i ett Alla tiders slott. Sedan 1993 har slottet skydd som byggnadsminne.

Salsta slott ägs idag av Statens Fastighetsverk och arrenderas sedan 2020 av Alla tiders slott och kultur AB, som genomför guidade rundvandring i slottet, arrangerar konserter och också hyr ut slottet för fester och evenemang.

Mer om verksamheten finns på www.salsta-slott.se

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: www.salsta-slott.se
Adress: Lena Salsta 63, Vattholma
För frågor angående slottskafféet: Maria Kullsand, tfn 070-657 09 74.
För övriga frågor: Niclas Malmberg, tfn 072-362 89 60.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This