Örbyhus slott

Start 9 Se & uppleva 9 Slott & herrgårdar 9 Örbyhus slott

Örbyhus slott

Örbyhus har anor sedan 1300-talet. Under nära 200 år, från mitten av 1400-talet, var borgen i Vasaättens ägo. Gustav Vasa byggde vallar och utvecklade borgen till en fästning. Erik XIV hölls fången på borgen i en för honom iordningställd våning i bottenvåningen från år 1574 till sin död 1577, enligt traditionen förgiftad av arsenik i ärtsoppa. År 1641 förvärvades borgen av släkten Banér och därefter omvandlades borgen och utvecklades till ett barockslott genom att ett slott i tegel uppfördes intill borgen.

Under åren 1825-32, då slottet ägdes av Charles de Geer, byggdes flyglarna på med en våning. De många faserna i slottets byggnadshistoria kan tydligt avläsas; från det medeltida kärntornet som ännu är bevarat till orangeriet från 1800-talet. Även interiören speglar många olika stilar – alltifrån renässans till empire.

Slottet med omgivande park är öppet för visningar och konserter hålls i orangeriet sommartid.

Läs mer om slottet på deras hemsida: Örbyhus slott

 

Valsgärde Gravfält

Foto: JanneK

Valsgärde Gravfält

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This