Lenabergs kalkbrott

Start 9 Se & uppleva 9 Fornminnen 9 Lenabergs kalkbrott

Lenabergs kalkbrott

Brottet var i bruk från medeltiden ända fram till 1937 varefter brottet vattenfylldes. Idag är brottet en fascinerande plats inne i skogen med möjlighet till promenad runt det största vattenfyllda hålet. Vattholma- eller Lenabergsmarmorn användes bl.a. vid byggnads- och statyarbeten i Uppsala domkyrka, Uppsala slott och slottet Tre Kronor i Stockholm. I slutskedet av brytningen var dagbrottet nära 300 m långt och 30 m djupt. Mitt för den södra delen av Vattholma samhälle leder en skogsväg från väg 290 österut. Efter ca 600 m ansluter till vänster en stig som genom skogen som leder fram till kalkbrottet.

Läs mer om Lenabergs kalkbrott på:
Wikipedia

 

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This