Gamla Uppsala museum

Start 9 Se & uppleva 9 Museum 9 Gamla Uppsala museum

Gamla Uppsala museum

Under järnåldern fanns ett rikt och välutvecklat samhälle omkring Uppsala högar. Här låg en kungsgård och här samlades svearna för att dyrka sina gudar. Platsen behöll sin betydelse som religiöst centrum långt efter att Sverige kristnats.

Gamla Uppsala museum är ett historiskt museum i Gamla Uppsala som presenterar platsens historia. Gamla Uppsala museum invigdes 2000 under namnet Gamla Uppsala historiskt centrum och drivs av Riksantikvarieämbetet.

Inträdet kostar 80:-, barn följer med gratis.

Vi kör med gedigna hygienrutiner och släpper in ett begränsat antal besökare i byggnaden samtidigt. Föranmälan till visningarna krävs och sker på plats i tältet utanför museet (vid besvärligt väder är tältet stängt och anmälan flyttar in i museets reception) Det finns 15 platser på varje visning.

Sommarens visningstider (dagligen från 12 juni):

12.00 Visning på engelska
13.00 Visning på svenska
14.00 Familjevisning
15.00 Visning på engelska
16:00 Visning på svenska

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida:
www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/gamla-uppsala-museum/
Telefon: 018-23 93 01 (kassa), 018 23 93 12 (bokning)
E-post: gamlauppsala@raa.se

Foto: Pudelek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This