Viksta traktormuseum

Start 9 Se & uppleva 9 Museum 9 Viksta traktormuseum

Viksta traktormuseum

Viksta traktormuseum, en utflykt för hela familjen! 3000m2 utställningsyta, nära 150 traktorer, skördemaskiner, redskap, stenbrytare, plogar, motorvält, stationära råoljemotorer och andra motorfordon. Här hittar du även en kopia på Viksta brandstation och deras sista brandbil och utrustning.

Viksta traktormuseum ägs och förvaltas av en stiftelse. Samlingen består av traktorer och lantbruksmotorer m.m. från 1910-1969. Museet har ett 128 traktorer, den äldsta Avance från 1916. På museet finns en utställning kring Vikstas egen världsmästare Torsten Hallman, med bilder och föremål från hans framgångsrika år. Årligen anordnas veteranmarknad samt en veterantraktordag. Museet håller öppet vissa dagar sommartid och i övrigt efter överenskommelse.

Viksta Traktormuseum är beläget i Rångsta by i Viksta socken, en gammal by i en gammal bygd. Traktormuseet ägs och förvaltas av en stiftelse, som fått namnet Syskonen Astrid och Valter Anstréns stiftelse för Viksta traktormuseum. Viksta Hembygdsförening är huvudman och utser ledamöter i stiftelsens styrelse.

Museets grundare, Valter Anstrén, överlämnade år 1987 sin samling av gamla motorredskap, flera av dem unika, som en gåva till hembygdsföreningen. För att trygga museets framtid hade då Valter och hans syster Astrid i sitt gemensamma testamente bestämt att deras jordbruksfastighet inklusive mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader jämte lösöre och andra tillgångar skulle tillfalla stiftelsen. Stiftelsens grundare och dess förste Ordförande skapade tillsammans med andra ledande den symbol som för framtiden skall representera Viksta Traktormuseum Järnhästen som unikt och mycket sällsynt representerar teknikutveckling.

Här finns även kuriosa från förr, exempelvis burkar, kannor, kameror, radioapparater och massor av annat. Här kan du även se motorcyklar, priser och annat från Vikstas världsmästare Torsten Hallman, Hans Thorzelius, Anita & Torsten Andersson och Ola Jansson.

Mer info
Besök Viksta Traktormuseums hemsida

Öppettider
Under juli-augusti-september, lördag och söndag kl 10.00 – 16.00
Dessutom har vi en Veteranplöjningsdag den lördagen 25 september kl 10.00 och framåt. Korv, hamburgare, kaffe osv.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This