Vendeltidsmuséet

Start 9 Se & uppleva 9 Museum 9 Vendeltidsmuséet

Vendeltidsmuséet

Vill du veta mer om Vendeltiden? Åren 550-800 e.Kr. som Vendel fått ge namn åt.

Välkommen till Vendeltidsmuséet som Vendels hembygdsförening ansvarar för. Du hittar det vid parkeringen norr om kyrkan. I Vendel fanns vikingabosättningar samtida med Gamla Uppsala och vid utgrävningar för nya kyrkogården på 1880-talet fann man sammanlagt 14 båtgravar kring Vendels kyrka. I en båtgrav ligger stormannen i sin båt, begravd samman med sina vapen, sin häst och andra djur samt mat m.m. som kunde behövas på färden. Vendels kyrka ligger på en kulturhistoriskt viktig plats och den kan du ta del av genom att besöka vårt Vendeltidsmuseum.

Här fanns vikingabosättningar samtida med Gamla Uppsala och vid utgrävningar för nya kyrkogården fann man båtgravar kring Vendels kyrka.

Välkommen till muséet, Vendels besökscentrum, vid parkeringen utanför kyrkan, som drivs av Vendels hembygdsförening.

Vill du veta mer om muséet, kontakta Vendels hembygdsförening.

Mer info
Svenska kyrkan / Vendeltidsmuséet

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This