Bli medlem

Start 9 Om oss 9 Bli medlem

Var med och verka för turismen inom åstråken

Åstråken Turismförening är en ideell förening och verkar för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom samverkan mellan medlemmarna och externa aktörer och nätverk och därmed skapa förutsättningar för turism längs ådalarna Vendelån och Fyrisån mellan Gamla Uppsala i söder och Örbyhus och Österbybruk i norr.

Är du eller din organisation aktiv inom turism- och besöksnäringen, privatperson, förening eller företag, och vill verka för föreningens målsättning, är du välkommen att bli medlem.

För mer information om medlemskap kontakta astraken@gmail.com

 

Bli Medlem

Vi har två former av medlemmar. Organisationsmedlem (för företag- och föreningar) eller enskild medlem. För mer information om medlemskap kontakta kontakt@astraken.se

Organisationsmedlem

Medlemsavgiften är 300 kronor.

I medlemskapet ingår att:

Vad du får:

 • Verksamhet beskriven i broschyr och vid aktiv medverkan också i Facebook och hemsida.
 • Kontinuerliga nyhetsbrev från styrelsen.
  Hjälp med att marknadsföra sin verksamhet på hemsida, Facebook och broschyr. Vid större hjälp sker debitering.
 • Deltaga i föreningens gemensamma aktiviteter.
 • Skyltar för uppsättning i anslutning till verksamhet.
 • Hjälp med kontakter till myndigheter.

Vad du bidrar med:

 • Bidra med information i föreningens kanaler som broschyr, Facebook och hemsida.
 • Aktivt föreslå potentiella medlemmar.
 • Hjälpa till att marknadsföra föreningens medlemmar och föreningens verksamheter.

Enskild medlem för privatpersoner:

Medlemsavgiften är 100 kronor

I medlemskapet ingår att:

Vad du får:

 • Kontinuerliga nyhetsbrev från styrelsen.
 • Erbjudan om uppdrag från styrelsen.
 • Deltaga i föreningens gemensamma aktiviteter.

Vad du bidrar med:

 • Komma med förslag till aktiviteter.
 • Aktivt föreslå potentiella medlemmar.
 • Hjälpa till att marknadsföra föreningens medlemmar och föreningens verksamheter.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This