Disagården

Start 9 Se & uppleva 9 Museum 9 Disagården

Film: Andreas Norin/Pantheon Film & Fotografi

Disagården

På friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala får du en inblick i hur människor levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet.

Friluftsmuseet är stängt för säsongen och öppnar återigen i juni. Under maj är området öppet för skolor och bokade grupper. Om grindarna är öppna är du välkommen att promenera på området, titta på djur, byggnader och trädgård. 

 

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: www.upplandsmuseet.se/disagarden/ 
E-post:
 disagarden@upplandsmuseet.se

Telefon: 018-16 91 80

Öppettider
Juni–augusti kl. 10–17 dagligen.

I maj och september är området öppet för skolor och bokade grupper. Välkommen in om grindarna är öppna.

Öppna visningar juni–augusti
Öppna visningar området varje dag.

Gruppbesök
Grupper från förskolor, daglig verksamhet eller andra större sällskap som vill besöka Disagården är varmt välkomna, men ni måste boka in ert besök.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This