Naturreservat

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat

Andersby ängsbackar

I Andersby ängsbackar möter vi ett ålderdomligt öppet kulturlandskap som påminner om hur bondesverige såg ut i slutet av 1800-talet.

Aspbo

Till Aspbo kan du åka året om. Här kan du ta en svalkande simtur, grilla vid någon av eldstäderna, ha picknick i gröngräset eller åka långfärdsskridskor på den frusna sjön.

Djurgården

Intill Långsjöns nordöstra strand ligger Djurgårdens naturreservat. Området består av betesmarker och lövskogsbevuxna kullar. Kor och hästar har betat här i århundraden.

Fullerö backar

Fullerö backar är förordnat som naturreservat och Natura 2000-område. Området består av ett sedan århundraden betat landskap med rik flora. 

Högsta åsen

Högstaåsen erbjuder pfornlämningar, forna strandlinjer, naturskog och växter. Upplev rejäla höjdskillnader på 30 meter över odlingslandskapet. Ta en promenad på Högstaåsen.

Oxhagen

I Andersby ängsbackar möter vi ett ålderdomligt öppet kulturlandskap som påminner om hur bondesverige såg ut i slutet av 1800-talet.

Storskogen

Mellan Storvreta och Jälla ligger trolska Storskogens naturreservat. Som vandrare möts du av mängder av mossklädda stenblock av alla storlekar, hällmarker, hackspettar och många andra skogslevande arter. 

Viksta stentorg

Viksta stentorg är ett naturreservat, som förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Det är ett mäktigt klapperstensfält på Uppsalaåsens högsta punkt, ca 75 m över nuvarande havsnivå.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This