Aspbo naturreservat

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat 9 Aspbo naturreservat

Aspbo naturreservat

Till Aspbo kan du åka året om. Här kan du ta en svalkande simtur, grilla vid någon av eldstäderna, ha picknick i gröngräset eller åka långfärdsskridskor på den frusna sjön.

En 2 km lång slinga av Upplandsleden, slinga 11:2, går genom området. Den tar dig längs med vattnet förbi de båda baden och genom den småkuperade skogen. Du startar lättast vid den stora, östra parkeringen. Alldeles före parkeringen, mot vägen till, finns pilar in på stigen.

Mer information:
Naturkartan
Länsstyrelsen
Upplandsstiftelsen

 

Aspbo. Foto: Emelie Runfeldt / Upplandsstiftelsen

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This