Andersby ängsbackar

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat 9 Andersby ängsbackar

ANDERSBY ÄNGSBACKAR

I Andersby ängsbackar möter vi ett ålderdomligt öppet kulturlandskap som påminner om hur bondesverige såg ut i slutet av 1800-talet. Här finns åkrar, slåtterängar, gärdsgårdar, gamla odlingsvägar, kostigar, lövträdsvegetation, äldre byggnader och kor som går och betar fridfullt. Här finns en rik ängs- och skogsflora och ett varierat fågelliv vid Dannemorasjön. Här finns slingrande vandringsstigar och i reservatets södra den finns en sjöbod som man kan rasta i. Området lockar till strövtåg och erbjuder många trivsamma picknickplatser.

Mer information:
Länsstyrelsen – Naturreservat – Andersby Ängsbackar
Naturkartan – Andersby Ängsbackar

 

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This