Se & uppleva

Start 9 Se & uppleva

Sevärdheter & Upplevelser

Slott & Herrgårdar

Det finns mycket intressant att se och uppleva för den som är intresserad av vår svenska historia. Salsta slott är ett franskt barockslott i Sverige med guidade visningar och så har vi Örbyhus slott där självaste Erik XIV påstås ha blivit förgiftad av ärtsoppa. Passa även på att göra ett besök på Österbybruk Herrgård där du kan äta, sova och bland annat besöka en vallonsmedja.

Salsta slott

Salsta slott är det främsta exemplet på ett franskt barockslott i Sverige. Med influenser från Ludvig den XIV:s Frankrike byggde greve Nils Bielke d.y. detta palats under Sveriges stormaktstid. Salsta förvaltas idag av Statens fastighetsverk. Allmänna visningar sker varje år vid ett antal tillfällen. Visningar på andra tider, konferenser, större middagar, bröllopsfester, event eller modefoto kan bokas. Varje helg håller slotts caféet öppet.

Örbyhus slott

Örbyhus slott vid Vendelsjöns nordvästra strand, känd som sätesgård redan från 1352, ägdes av släkterna Sparre, Bielke och Krummedige fram till 1451 då släkten Vasa köpte gården. Kung Erik XIV satt fängslad på slottet från 1574 till sin död (av förgiftad ärtsoppa?) 1577, och hans fängelse kan besökas på guidade visningar sommartid. 1909 köptes Örbyhus av familjen von Rosen, som ännu äger godset. Förutom visningar av slott och stall med vagnssamling ges sommartid även konserter. Försäljning av grönsaker i slottsträdgården.

Österbybruks herrgård

Herrgården är beläget vackert vid vattnet och i parken har en magnifik allé av lindar vuxit sig ståtliga. På herrgårdsområdet finns den unika vallonsmedjan, orangeriträdgård, vagnsmuseum, lantbruksmuseum, antikvitetshandel, återbruk, smedja, konstgalleri och butik, café och restaurang. Året runt fylls området med olika evenemang som utställningar, konserter, teater och mässor. Under sommarperioden ordnas visningar av bruket och du kan få höra spännande och kusliga berättelser om Herrgården.

Kyrkor

I området finns ett antal medeltida kyrkor såsom Vendel, Viksta, Björklinge, Tensta, Lena, Ärentuna och Gamla Uppsala, alla med unika och märkvärdiga särdrag väl värda att besöka. Läs mer vid varje kyrka eller på församlingarnas hemsidor. Ta kontakt med respektive församlingsexpedition för aktuell information om du önskar besöka kyrkorna.

Vendel kyrka

Vendels kyrka är i likhet med Tensta kyrka en av de största kyrkorna från medeltiden, uppförd under 1200-talets senare hälft. Kyrkan ligger på en höjd med vacker utsikt och är uppförd i tegel med blindnischer och blinderingar i fasaderna. På långhusets västra fasad finns tre mycket stora blinderingar. Kyrkan omges av en senmedeltida bogårdsmur med två bevarade stigluckor. Över långhuset fanns troligen ursprungligen ett tunnvalv av trä medan korvalvet av tegel sannolikt byggdes från början. Tunnvalvet i långhuset ersattes vid 1400-talets mitt av kryssvalv av tegel.

Viksta kyrka

Viksta kyrka en vitrappad gråstenskyrka, uppfördes vid 1200-talets slut. På gavlarna finns blinderingar i tegel. Tegelvalv slogs vid 1400-talets mitt. I kyrkan finns rikligt med kalkmålningar, både i kyrkorummet och i vapenhuset. Utanför kyrkan står en runsten. Kyrkogården omges av en mur med två stigluckor. I kyrkomiljön finns också en minnessten för Viksta-Lasse, Leonard Larsson, som levde i Viksta och var en riksbekant spelman.

Björklinge kyrka

Björklinge kyrka är ett långhus med rakt avslutat kor. På utsidan av kyrkan längs södra långhusväggen finns fyra runstenar uppställda. Kyrkan är putsad och täckt av ett koppartak, och har fyra mindre torn med spiror i vart hörn. I östgavelns mitt finns en infälld minnestavla flankerad av ätterna Kruus och Horns vapensköldar. Kyrkan var ursprungligen en gråstenskyrka, förmodligen anlagd i början av 1300-talet.

Tensta kyrka

Tensta kyrkomiljö är en av de största och mest påkostade landskyrkorna från svensk medeltid. Kyrkan med väggar av gråsten som klätts med tegel är uppförd omkring 1300. Kyrkan har nyligen rengjorda berömda kalkmålningar från 1430-talet utförda av Johannes Rosenrod och bekostade av riksrådet Bengt Jönsson.

Lena kyrka

Lena kyrka är en medeltida kyrka och övriga väl bevarade byggnader ligger högt i landskapet med en hänförande utsikt över landskapet kring Vendelåns dalgång. Kyrkan är uppförd på 1300-talet. Hela kyrkan med torn, långhus, sakristia och kor är byggd i ett sammanhang. Kyrkan har målningar från ca 1450 utförda av Johannes Iwan som inspirerade den s.k.Tierpsskolans stil.

Ärentuna kyrka

Ärentuna kyrka ligger vackert med utsikt över öppet landskap. Kyrkan som uppfördes omkring 1300 är typisk för medeltida kyrkobyggande i Uppland. På väggarna finns nyligen rengjorda målningar från 1300-talet samt från mitten av 1400-talet av den s.k. Ärentunamästaren. På 1400-talet slogs valv av tegel. Det ursprungliga tunnvalvet av trä med målningar från 1300-talet finns bevarat på Statens Historiska Museum i Stockholm. I kyrkomiljön finns en fristående klockstapel.

Gamla uppsala kyrka

Gamla Uppsala, det ursprungliga Uppsala, var rikets viktigaste kungsgård och religiösa hjärtpunkt, en tings- och marknadsplats som nåddes med båt och släde över Mälarens och Fyrisåns vattensystem. Då svearna blev kristna byggdes en korskyrka i gråsten i den romanska stilen. 1164 blev den domkyrka i Sveriges första ärkestift. Att valet föll på (Gamla) Uppsala beror troligen på att det var en plats med stort symbolvärde: arkeologi och berättande källor ger bilden av Uppsala som rikets viktigaste kungsgård och det är möjligt att det också funnits ett hednatempel där tidigare (Uppsala domkyrka II, s 15, Upplandsmuseet 2010).

Museum

De finns flera museum i området där du kan upptäcka allt från vikingar och ostindiska kompaniet till traktorer och maskiner.

Vendeltidsmuséet

Vendeltidsmuséet ligger vid Vendels kyrka och har en fin utställning om den så kallade Vendeltiden som inföll under perioden 550-800, och som namngetts efter de berömda båtgravarna man funnit här. De tolv båtgravarna och två kammargravarna innehöll gravgåvor av enastående kvalitet. Här finns också information om andra besöksmål i Vendelbygden, som Mariebergs skola från 1858 med

Viksta traktormuseum

Viksta traktormuseums samling består av traktorer och lantbruksmotorer m.m. från 1910-1980. Museet har 140 traktorer, den äldsta från 1916. Här kan man också se många spännande jordbruksredskap. På museet finns en utställning kring Vikstas egna världsmästare Torsten Hallman och Hans Thorzelius, med bilder och föremål från deras framgångsrika år. Årligen anordnas veteranmarknad sista lördagen i april samt en veterantraktordag under sommaren.

Skuttunge prästgård

Skuttunge prästgård fungerade som prästbostad fram till 1962. Huvudbyggnaden hyrs idag ut som privatbostad. Gårdens äldre delar har blivit museum. Prästgården har stått i det närmaste orörd sedan 1800-talet med dess 1600-, 1700- och 1800-talshus och förvaltas sedan 1954 av Stiftelsen Skuttunge prästgård. Varje år firas Skuttungedagen på nationaldagen i prästgårdens trädgård och här hålls också ett stort midsommarfirande varje år. Under nationaldagen och midsommarafton är museibyggnaderna öppna.

Björklinge hembygdsmuseum

Björklinge hembygdsmuseum, som drivs av Björklingebygdens hembygdsförening, är ett av Upplands största sockenmuséer och är inrymt i prästgårdens f.d. ladugård, strax söder om kyrkan. Björklingedagen är den stora händelsen varje år. Här visas miljöer och verktyg, seder och bruk.

Sockenmuseet

Sockenmuseet ligger vid Gamla Uppsala kyrka. I museet visar Gamla Upsala Hembygds­förening utställningar om de utgrävningar och fynd som gjorts i fornminnesområdet i anslut­ning till kungshögarna och om såväl världsliga som kyrkliga förhållanden och händelser som rör socknen. Utställningarna innehåller bl.a. föremål, planscher, bilder, porträtt och kartor.

Gamla Uppsala Museum

Museet är beläget alldeles intill de magnifika Kungshögarna och berättar historien om en av Sveriges viktigaste historiska platser.

Disagården

På friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala får du en inblick i hur människor levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet.

Skyttorp maskinmuseum

Mer info kommer

Bruk

I Sverige växte från 1500-talet bruksorter fram. Vad som betecknar en bruksort är att det är ett mindre samhälle uppbyggt kring ett bruk framför allt järn- pappers- och glasbruk. För den som är intresserad av historia har vi flera bruk runt åstråken som t ex Vattholma bruk och Österbybruk.

Vattholma bruk

Vattholma bruk är ett av landets äldsta järnbruk med anor från 1300-talet. Parallellt med järnhanteringen anlades här Sveriges första mässingsbruk 1571. Idag är Vattholma bruk en föredömligt upprustad och kompletterad bruksmiljö och med vissa industribyggnader bevarade. Midsommarfirandet i Vattholma lockar årligen tusentals besökare under tvenne dagar, och är vida känt med ringlekar, dans och scenunderhållning följt av dragkampstävling på midsommardagen – en riktig folkfest!

Österbybruk

Österbybruk är en välbevarad bruksmiljö på grundval av en plan från 1600-talet med många vackra byggnader från 1700- och 1800-talen. Gustav Vasa lät bygga upp bruket där malm från Dannemora gruvor skulle bearbetas. På 1620-talet utarrenderades bruket som senare, 1643, inköptes av en av arrendatorerna, Louis de Geer. Han utvecklade bruket till Sveriges näst största järnbruk. Bruket övertogs 1758 av släkten

Fornminnen

Gudarnas åker, smaka på det namnet. Gödåkers gravfält från äldre järnålder (omkring 100-400 e.Kr), har över hundratalet fornlämningar – högar, runda stensättningar, resta stenar samt en offerkälla. Bland andra gravfält kan särskilt nämnas Valsgärde, och Långbergsbacken med Horsberget. Bland de många suggestiva platserna värda ett besök rekommenderas också Salstaborgs fornborg, i skogen strax öster om Salsta, med vägvisning från väg 290. Här finns en mysig grillplats. Se också vyerna från Ottarshögen i Vendel, en av Upplands storhögar.

Söder om Ärentuna kyrka vid bron över Björklingeån ligger Kolje gravfält med den stora högen Kung Kol. En runsten står utmed den gamla landsvägen. Området är nyligen restaurerat och det finns en parkeringsplats intill. Perfekt som utflyktsmål för hela familjen. Kung Skutes hög med hålvägar ligger i en vacker hage öster om Lövstalöt. På fina stigar kan vandring norrut gå till Högstaåsens naturreservat som har en vacker tallskog uppe på åsen. Härifrån kan man vandra vidare norrut till Dragby gravfält med över 300 fornminnen och en hällkista.

Lite undanskymt i skogen strax öster om Vattholma finns de gamla gruvorna i Lenabergs kalkbrott, varifrån marmor togs till bland annat byggena av Uppsala domkyrka och Stockholms slott.

I Gamla Uppsala hittar du ett stort fornlämningsområde där de tre kungshögarna är mest framträdande, men området anses innehållit 2000 till 3000 gravar.

Gödåkers gravfält | Långbergsbacken med Horsberget | Kolje gravfält | Salstaborgs fornborg | Lenabergs kalkbrott | Runstenar | Gamla Uppsala | Valsgärde gravfält

Naturreservat, Växt- och djurliv

Natursköna platser och naturreservat. Vid Fyrisåns nordligaste del ligger Andersby ängsbackar med vacker vårblomning i lundar och lummig ädellövskog, strax söder om Dannemorasjön, ett av Fyrisåns källflöden. Fortsätter du väg 290 söderut kommer du till Oxhagens naturreservat vid Vattholmaåsen, en pastoral idyll med betande kor och sköna vyer, som gjort för en sommarutflykt. Vid Vendelsjöns södra del finns Varggropens fågeltorn, med rikt fågelliv, särskilt under våren. Missa inte heller Viksta stentorg, klapperstensfältet norr om Björklinge. Sydväst om Storvreta ligger Fullerö backar och Valsgärde med kullar invid Fyrisån. Öster om Storvreta finns pärlan Storskogen med fina vandringsstigar.

Åstråken har ett rikt växt och djurliv och flera naturreservat. (Foto ovan: Mats Wilhelm)

Varggropens Fågeltorn

Fågeltornet ligger vid Vendelsjön. En slingrig landsväg tar dig förbi åkrar, ängar och bondgårdar fram till parkeringen vid södra änden av Vendelsjön. Från parkeringen går det en lättillgänglig stig på ca 400 m fram till fågeltornet. Du passerar en hage där kor betar. Vid vendelsjön har man noterat 250 olika fågelarter och vår till höst ses den bruna kärrhöken ofta flygande lågt över vassen vid fågeltornet.

Ånge fågelsjö

Ekeby-Ånge fågelsjö ligger mellan Storvreta och Vattholma på Vattholmaåsen. Här finns en rastplats 400 m från parkeringen där du kan sitta och sitta och njuta av en picknick medan du spanar efter fåglar, insekter och groddjur. Fågelsjön har anlagts i samverkan mellan markägaren och Upplandsstiftelsen. Betande djur håller efter vegetationen nere på längs kanten på sjön. Undvik att gå ut på vallen kring sjön under våren och försommaren när fåglarna har ägg och ungar. 

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This