Fornminnen

Start 9 Se & uppleva 9 Fornminnen

Fornminnen

Gudarnas åker, smaka på det namnet. Gödåkers gravfält från äldre järnålder (omkring 100-400 e.Kr), har över hundratalet fornlämningar – högar, runda stensättningar, resta stenar samt en offerkälla. Bland andra gravfält kan särskilt nämnas Valsgärde, och Långbergsbacken med Horsberget. Bland de många suggestiva platserna värda ett besök rekommenderas också Salstaborgs fornborg, i skogen strax öster om Salsta, med vägvisning från väg 290. Här finns en mysig grillplats. Se också vyerna från Ottarshögen i Vendel, en av Upplands storhögar.

Söder om Ärentuna kyrka vid bron över Björklingeån ligger Kolje gravfält med den stora högen Kung Kol. En runsten står utmed den gamla landsvägen. Området är nyligen restaurerat och det finns en parkeringsplats intill. Perfekt som utflyktsmål för hela familjen. Kung Skutes hög med hålvägar ligger i en vacker hage öster om Lövstalöt. På fina stigar kan vandring norrut gå till Högstaåsens naturreservat som har en vacker tallskog uppe på åsen. Härifrån kan man vandra vidare norrut till Dragby gravfält med över 300 fornminnen och en hällkista.

Lite undanskymt i skogen strax öster om Vattholma finns de gamla gruvorna i Lenabergs kalkbrott, varifrån marmor togs till bland annat byggena av Uppsala domkyrka och Stockholms slott.

I Gamla Uppsala hittar du ett stort fornlämningsområde där de tre kungshögarna är mest framträdande, men området anses innehållit 2000 till 3000 gravar.

Gödåkers gravfält | Långbergsbacken med Horsberget | Kolje gravfält | Salstaborgs fornborg | Lenabergs kalkbrott | Runstenar | Gamla Uppsala | Valsgärde gravfält

Pin It on Pinterest

Share This