Björklinge hembygdsmuseum

Start 9 Se & uppleva 9 Museum 9 Björklinge hembygdsmuseum

Björklinge Hembygdsmuseum

Björklinge sockens museum är inrymt i prästgårdens f.d. ladugård. Ombyggnaden blev klar sommaren 1985 och museet invigdes under högtidliga former av Uppsala läns dåvarande landshövding Ingemar Mundebo. Vid ombyggnaden försökte man ändra så litet som möjligt av ladugårdens inre och yttre. Så t.ex. är de två foderborden kvar. De delar naturligt in rummet i tre avdelningar.
När ladugården en gång byggdes år 1906, använde man i stället för tegelsten stenarna från den nyss rivna norra delen av kyrkogårdsmuren, den s.k. bogårdsmuren. Närbelägna Björklinge kyrka är byggd vid sekelskiftet 1300 och ligger på rullstensåsen Björklingeåsen.

Museet är indelat i två plan med en sammanlagd golvyta på ca 600 kvadratmeter. Till detta ska läggas utrymmet i de fristående fem bodarna, som ligger i nära anslutning till museiladugården. Föreningen ansvarar även för en fattigstuga, den s.k. Skedmakarstugan, det rosa huset, som ligger kvar på ursprunglig plats intill Björklingeskolan. Antalet föremål i museets vård är ca 2500 st.

Björklinge var ända in på 1960-talet en ren jordbruksbygd med sågverksrörelse som enda industrialisering. Alla de många hemtillverkade redskapen och föremålen av trä och järn från 1700-talet och fram till 1900-talets början speglar jordbrukssamhällets självhushåll. De flesta föremålen är tillverkade av sockenborna själva, av socknens hantverkare eller inköpta på marknader. Mycket få föremål från den tiden är industritillverkade.

Maskiner, redskap och föremål från 1900-talet med dess snabba tekniska utveckling finns självklart med i museets utställningar, men ett villkor som måste uppfyllas är att det är använt och i bästa fall även tillverkat i Björklinge.

Museet är öppet sisa söndagarna i juni, juli och augusti. Du är också välkommen andra tider. Ring och beställ tid till Christine Holmgren, 070-297 1994 eller maila christine@bforvaltn.se

Museet är väl värt att se, och är ett av de större och mest välordnade sockenmuseerna i Uppland.

Mer info

Adress: Björklinge fv, strax söder om björklinge kyrka vid väg 700.
Hemsida: https://www.hembygd.se/bjorklinge/

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This