Storskogen

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat 9 Storskogen

Storskogen naturreservat

Mellan Storvreta och Jälla ligger trolska Storskogens naturreservat. Som vandrare möts du av mängder av mossklädda stenblock av alla storlekar, hällmarker, hackspettar och många andra skogslevande arter. Mitt i ligger ett riktigt gammalt skogsparti som kort och gott kallas för Gammelskogen. Gammelskogen är ett av Upplands smultronställen i naturen.

Storskogen är en varierad skog med både blandskog, skog med grova granar och ren tallskog. Asparna i området är hem för många, fler än bara lavarna och mossorna som du kanske lätt ser. Några av storskogens mest hotade insekter som cinnoberbaggen, aspsplintbock och aspbarkgnagare måste ha levande eller död asp som hem för att överleva.

Genom Storskogen kan du vandra Vildmarksleden (5 km), eller den lite längre Jällaleden (7 km) som går från Storvreta till Jälla. En något mer lättvandrad stig finns alldeles norr om själva reservatet. Den kallas Strövarleden och är 2,5 km lång och gulmarkerad. Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Mer information:
naturkartan.se/sv/uppsalalan/storskogens-naturreservat
lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/naturreservat/storskogen.html

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This