Föreningar

Start 9 Företag & föreningar 9 Föreningar

Bygdegårds- och hembygdsföreningar

STORVRETA ÄRENTUNA KULTUR- & HEMBYGDSFÖRENING

Storvreta Ärentuna Kultur- & Hembygdsförening är en ideell förening med huvudsakligt verksamhetsområde inom Storvreta tätort samt byarna i Ärentuna och byarna Fullerö, Ekeby, Ängeby, Edshammar, Husby, Ånge och Gränby.

Wattholma Kultur & Hembygdsförening

Wattholma Kultur & Hembygdsförening är arrangör av det tradionella midsommarfirandet vid Trekanten i Vattholma och arrangerar också julmarknaden vid Salsta.

Viksta hembygdsförening

Viksta hembygdsförening bildades i april 1938 vid en sammankomst i ordenshuset, dar intendent Nils Alenius från Upplands fornminnesförening höll föredrag om hembygdsgårdar. Riksspelman Leonard Larsson spelade, och Viksta kyrkokör sjöng några folkvisor. 

Björklinge hembygdsförening

Grunden till vår hembygdsförening sträcker sig tillbaka till 1910-20 tal, då J.D Eriksson, Fredrik Nathanael Lindgren och Hjalmar Eriksson började att kartlägga Björklinges historia. 

Tensta bygdegårdsförening

Tensta ligger drygt två mil norr om Uppsala, mellan Björklinge och Vattholma. Vår Bygdegård ska vara den naturliga samlingspunkten i bygden, dit alla är välkomna.

Viksta bygdegårdsförening

Bygdegården i Viksta ligger i ett naturskönt område med närhet till bl.a. motionsspår, utegym, idrottsplats och minigolfbana.

Övrigt

Lenabergs företagspark

Hos oss kan du hyra lokaler till din verksamhet. Du kan hyra: kontorslokaler, förrådslokaler, verkstadslokaler, festlokal. Hör av dig till oss för att se vad vi har tillgänglig och vad som skulle kunna passa dig.

Intresseföreningen Wattholma bruksgårdar

Intresseföreningen skall främja bevarandet av miljön och kulturbyggnaderna i Vattholma bruksbebyggelse samt i övrigt tillvarata och verka för medlemmarnas intresse.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This