Om oss

Start 9 Om oss

Om Åstråkens turismförening 

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom samverkan mellan medlemmarna och därmed skapa förutsättningar för turism mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån.

Är du eller din organisation aktiv inom turism- och besöksnäringen, privatperson, förening eller företag, och vill verka för föreningens målsättning, är du välkommen att bli medlem.

För mer information om medlemskap kontakta kontakt@astraken.se

Foto ovan: Kungsfiskare vid Fyrisån, fotograf: Mattias Hammarsten

Bli Medlem

Vi har två former av medlemmar. Organisationsmedlem (för företag- och föreningar) eller enskild medlem. För mer information om medlemskap kontakta kontakt@astraken.se

Organisationsmedlem

Medlemsavgiften är 300 kronor.

I medlemskapet ingår att:

Vad du får:

 • Verksamhet beskriven i broschyr och vid aktiv medverkan också i Facebook och hemsida.
 • Kontinuerliga nyhetsbrev från styrelsen.
  Hjälp med att marknadsföra sin verksamhet på hemsida, Facebook och broschyr. Vid större hjälp sker debitering.
 • Deltaga i föreningens gemensamma aktiviteter.
 • Skyltar för uppsättning i anslutning till verksamhet.
 • Hjälp med kontakter till myndigheter.

Vad du bidrar med:

 • Bidra med information i föreningens kanaler som broschyr, Facebook och hemsida.
 • Aktivt föreslå potentiella medlemmar.
 • Hjälpa till att marknadsföra föreningens medlemmar och föreningens verksamheter.

Enskild medlem för privatpersoner:

Medlemsavgiften är 100 kronor

I medlemskapet ingår att:

Vad du får:

 • Kontinuerliga nyhetsbrev från styrelsen.
 • Erbjudan om uppdrag från styrelsen.
 • Deltaga i föreningens gemensamma aktiviteter.

Vad du bidrar med:

 • Komma med förslag till aktiviteter.
 • Aktivt föreslå potentiella medlemmar.
 • Hjälpa till att marknadsföra föreningens medlemmar och föreningens verksamheter.

Kontaktuppgifter

E-post adress:
kontakt@astraken.se

Bankgiro:
5258-1089
Bankkonto:
6514 – 520 341 961

Styrelsens sammansättning 2024:
Sandra Bergman, ordförande 073-55608 37, ordforande@astraken.se
Karin Grånäs, sekreterare och ansvarig för Salsta leden 070-523 28 47
Stefan Lindgren, webmaster 070-990 97 50, webb@astraken.se
Maria Kullsand, events 070-657 70 94
Marie Gyllensvaan
Björn Nilsson, kommunikatör 073-020 36 61
Mats Wilhelm 070-329 53 04

 

Vi STÖDJER Åstråkens TurisMförening

Kocken & Kallskänkan

Kocken & Kallskänkan

Handjord av Kullsand

Handjord av Kullsand

Altomta gård

Altomta gård

Salsta slott

Salsta slott

Fullerö handel och Café Villan

Fullerö handel och Café Villan

Hånsta Östergärde gård

Hånsta Östergärde gård

Råstaholm

Råstaholm

Intresseföreningen Wattholma bruksgårdar

Intresseföreningen Wattholma bruksgårdar

Väsbylund Byggnadsvård & Gårdsbutik

Väsbylund Byggnadsvård & Gårdsbutik

Vattholma pastorat

Vattholma pastorat

Lammhagen

Lammhagen

Seidis Hus, rum & konst - Hemmabageriet

Seidis Hus, rum & konst - Hemmabageriet

Björklinge hembygdsförening

Björklinge hembygdsförening

 Viksta hembygdsförening

Viksta hembygdsförening

Wattholma kultur & hembygdsförening

Wattholma kultur & hembygdsförening

Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening

Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening

Sv kyrkan i Björklinge, Skuttunge och Viksta

Sv kyrkan i Björklinge, Skuttunge och Viksta

Ting & Kaka

Ting & Kaka

Ulva kvarn

Ulva kvarn

Skarbo Gård B&B

Skarbo Gård B&B

Wattholma golfklubb

Wattholma golfklubb

Viksta bygdegårdsförening

Viksta bygdegårdsförening

Kambo gård

Kambo gård

Viksta traktormuseum

Viksta traktormuseum

Ängslyckan

Ängslyckan

Mats Wilhelm

Mats Wilhelm

Bobrunna gård

Bobrunna gård

Skyttorps Maskinmuseum

Skyttorps Maskinmuseum

Centrumblommor

Centrumblommor

Österbybruks herrgård

Österbybruks herrgård

ENSKILDA MEDLEMMAR
Karin Grånäs | Åke Clason | Stefan Lindgren

Samarbeten

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This