Om oss

Start 9 Om oss

Om Åstråkens turismförening 

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom samverkan mellan medlemmarna och därmed skapa förutsättningar för turism mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån.

Är du eller din organisation aktiv inom turism- och besöksnäringen, privatperson, förening eller företag, och vill verka för föreningens målsättning, är du välkommen att bli medlem.

För mer information om medlemskap kontakta astraken@gmail.com

Foto ovan: Kungsfiskare vid Fyrisån, fotograf: Mattias Hammarsten

Bli Medlem

Vi har två former av medlemmar. Organisationsmedlem (för företag- och föreningar) eller enskild medlem. För mer information om medlemskap kontakta astraken@gmail.com

Organisationsmedlem

Medlemsavgiften för 2021 är 300 kronor.

I medlemskapet ingår att:

Vad du får:

 • Verksamhet beskriven i broschyr och vid aktiv medverkan också i Facebook och hemsida.
 • Kontinuerliga nyhetsbrev från styrelsen.
  Hjälp med att marknadsföra sin verksamhet på hemsida, Facebook och broschyr. Vid större hjälp sker debitering.
 • Deltaga i föreningens gemensamma aktiviteter.
 • Skyltar för uppsättning i anslutning till verksamhet.
 • Hjälp med kontakter till myndigheter.

Vad du bidrar med:

 • Bidra med information i föreningens kanaler som broschyr, Facebook och hemsida.
 • Aktivt föreslå potentiella medlemmar.
 • Hjälpa till att marknadsföra föreningens medlemmar och föreningens verksamheter.

Enskild medlem för privatpersoner:

Medlemsavgiften för 2021 är 100 kronor

I medlemskapet ingår att:

Vad du får:

 • Kontinuerliga nyhetsbrev från styrelsen.
 • Erbjudan om uppdrag från styrelsen.
 • Deltaga i föreningens gemensamma aktiviteter. 

Vad du bidrar med:

 • Komma med förslag till aktiviteter.
 • Aktivt föreslå potentiella medlemmar.
 • Hjälpa till att marknadsföra föreningens medlemmar och föreningens verksamheter.

Kontaktuppgifter

E-post adress:
astraken@gmail.com

Bankgiro:
5258-1089
Bankkonto:
6514 – 520 341 961

Styrelsens sammansättning 2021:
Hans-Olof Brink, ordförande 073 649 98 52
Karin Grånäs, sekreterare och ansvarig för Salsta leden 070 523 28 47
Malin Gillberg, ansvarig facebook 076 780 81 81
Camilla von Knorring, redaktör 072 731 11 55
Maria Kullsand, events 070 657 70 94
Ulf Carlén, layout och publicering 070 559 77 04
Åke Clason, kassör och finansiering 070 662 76 07

Webmaster:
Stefan Lindgren / Röd Varg 070 990 97 50

Vi STÖDJER Åstråkens TurisMförening

Altomta gård

Altomta gård

Handjord av Kullsand

Handjord av Kullsand

Nortuna Gård

Nortuna Gård

Salsta slott

Salsta slott

Fullerö handel och Café Villan

Fullerö handel och Café Villan

Hånsta Östergärde gård

Hånsta Östergärde gård

Hånsta handelsträdgård

Hånsta handelsträdgård

Intresseföreningen Wattholma bruksgårdar

Intresseföreningen Wattholma bruksgårdar

Jällsta herrgård

Jällsta herrgård

Råstaholm

Råstaholm

Lammhagen

Lammhagen

Seidis Hus, rum & konst - Hemmabageriet

Seidis Hus, rum & konst - Hemmabageriet

Björklinge hembygdsförening

Björklinge hembygdsförening

 Viksta hembygdsförening

Viksta hembygdsförening

Wattholma kultur & hembygdsförening

Wattholma kultur & hembygdsförening

Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening

Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening

Sv kyrkan i Björklinge, Skuttunge och Viksta

Sv kyrkan i Björklinge, Skuttunge och Viksta

Ting & Kaka

Ting & Kaka

Ulva kvarn

Ulva kvarn

Skarbo Gård B&B

Skarbo Gård B&B

Wattholma golfklubb

Wattholma golfklubb

Viksta bygdegårdsförening

Viksta bygdegårdsförening

Kambo gård

Kambo gård

Viksta traktormuseum

Viksta traktormuseum

Ängslyckan

Ängslyckan

Mats Wilhelm

Mats Wilhelm

Bobrunna gård

Bobrunna gård

Skyttorps Maskinmuseum

Skyttorps Maskinmuseum

Vattholma pastorat

Vattholma pastorat

Väsbylund Byggnadsvård & Gårdsbutik

Väsbylund Byggnadsvård & Gårdsbutik

ENSKILDA MEDLEMMAR
Karin Grånäs | Åke Clason

Samarbeten

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This
X