Tensta kyrka

Start 9 Se & uppleva 9 Kyrkor 9 Tensta kyrka

Tensta kyrka

Tensta kyrka, som är en av de största och mest påkostade landskyrkorna från svensk medeltid, ligger där Uppsalaslätten slutar. Kyrkan har väggar av gråsten som klätts med tegel och är troligen uppförd i slutet av 1200-talet. Tensta kyrkas rikligt bemålade väggar från 1430-talet är mycket välbevarade. I kyrkans västra del finns det berömda Birgittakoret, med den unika sviten om heliga Birgittas liv. Målningar utfördes av Johannes Rosenrod (han har signerat och daterat målningar i koret) och bekostades av riksrådet Bengt Jönsson Oxenstierna, som också finns avbildad i koret. På kyrkans södra vägg finns en målning av Jesse rot som är målad av någon knuten till Albertus Pictors skola.

På kyrkans västra sida finns ett mycket välbevarat stort rosettfönster från 1400-talet. Troligen har fönstret skapats med förebild från Uppsala domkyrka, som är samtida med Tensta kyrka. Takhöjden i kyrkan är anmärkningsvärd hög, hela 16 meter. Ursprungligen fanns ett trätunnvalv på kyrkans långhus, vilket fortfarande finns kvar att se ovanför det tegelvalv som slogs på 1400-talet. Altarskåpet i Tensta är ett passionsskåp med en Golgatagrupp i centrum, vilket är daterat till 1480-talet och troligen utfört i Stockholm av tyskinfluerade bildhuggare. Flyglarna till altarskåpet avyttrades 1871 till Västeråkers kyrka i Balingsta pastorat. Kyrkklockan i Tensta klockstapel är gjuten på plats 1512. Klockan klarade sig undan klockskatten som påfördes församlingarna av Gustav Vasa för att betala av Sveriges skuld till Hansan. Den är den största av de klockor som bevarats av dåtidens mästare i klockgjutning Busse Jacobsson, 1590 mm i diameter.

Mer information:

Vattholma pastorat
Tensta, Lena o Ärentuna församlingar
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
018-36 62 10
https://www.svenskakyrkan.se/vattholma

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This