Fullerö backar

Start 9 Se & uppleva 9 Naturreservat 9 Fullerö backar

Fullerö backar

Fullerö backar är förordnat som naturreservat och Natura 2000-område. Området består av ett sedan århundraden betat landskap med rik flora. Den präglas särskilt av de stora bestånden av backsippor och en också i övrigt rik och vacker flora. Området innehåller ett gravfält från järnåldern med runda stensättningar, en hög, en stensträng och en oklar skansliknande lämning.

Här finns en vandringsstig ca en km genom omväxlande natur och på en öppen plats med underbar utsikt över det uppländska landskapet finns en plats med möbel för picknick. Fullerö backar är en idealisk plats på åsen för strandhugg och matsäckspaus vid paddelturer på ån.

Mer information:
Länsstyrelsen Uppsala – Naturreservat – Fullerö backar
Naturkartan – Fullerö backar

 

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This