Salstaleden

Start 9 Aktiviteter 9 Vandringsleder 9 Salstaleden

Vandra salstaleden

Salstaleden är en 7 km lång vandringsled genom kultur- och naturlandskapet mellan Skyttorp och Vattholma. Leden är utmärkt med ljusblå färg från Skyttorps järnvägsstation hela vägen till Vattholma järnvägsstation. Söder om Skyttorps samhälle följer leden en rullstensås, kallad Vattholmaåsen, genom hagmarken ner till där Fyrisån skär genom åsen och där det finns en bro över ån. Där finns också en rastplats med bord och sittbänk.

Leden fortsätter på östra sidan av åsen förbi ett privat torp vid namn Backåsen innan den svänger upp på åsen igen. Leden passerar åsens högsta punkt vid en plats som kallas Tingshusbacken och fortsätter på krönet ner till vägen mellan Salsta och Tensta. På stora delar åsen har granskogen avverkats på grund av stora angrepp av granbarkborren.
Mellan Skyttorp och Salsta finns ett antal skyltar med information om geologi, natur och historia som du passerar.

Leden fortsätter söderut på grusvägar fram mot och förbi Salsta slott. Efter att än en gång ha passerat över Fyrisån fortsätter grusvägen söderut kantad av gamla stora ekar. Wattholma golfbana passeras innan leden går upp i ett mindre skogsområde mellan järnvägen och vägen till golfbanan innan den når Vattholma järnvägsstation.

Man kan alltså ansluta med upptåget både i Skyttorp och Vattholma och välja vilken vandringsriktning som passar er bäst. Väljer man att komma med bil finns parkering mittemot skolan i Skyttorp och vid Salsta slott.

Åstråkens turismförening är värd för Salstaleden och har ansvar att sköta ledens märkning och framkomlighet.

Kontaktperson
Karin Grånäs
E-post: k_granas@hotmail.com
Tel: 070 523 28 47.

Valsgärde Gravfält
Valsgärde Gravfält

Nu finns möjlighet att köpa en take away kasse från Salsta Slottskafé om du till exempel går salstaleden och inte vill stanna till på en fika på slottet.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This