Tidigare i intervjuserien har vi ställt frågor till företagsmedlemmar i Åstråken turismförening, men denna gång vill vi ställa våra frågor till en enskild medlem, i detta fall Karin Grånäs från Skyttorp!
 Vi knackar på hos Karin och sätter oss i köket för att prata.

Berätta lite om dig själv.
Jag är uppväxt i Djurås, Gagnefs kommun i Dalarna. Jag kom till Uppsala efter studenten för att studera på universitet. Efter avslutad utbildning började jag jobba som jordartsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU, som jag har varit trogen hela yrkeskarriären förutom några kortare peroder på Lantmäteriet. Nu är jag pensionär och bor i Skyttorp. Jag har två barn och tre barnbarn som bor i Gävle respektive Sundsvall.

Hur kom Du i kontakt med Åstråkens turismförening?
Jag träffade Stina och Carl Alexander vid majbrasan i Vansta 2016 och jag började prata om en vandringsled längs åsen eftersom det nu fanns en bro över ån. De blev intreserade och vi gjorde en vandring längs den tänkta leden några veckor senare. Därefter tog vi kontakt med Upplandsstiftelsen och föreningen gick in med en gemensam ansökan om pengar för att genomföra arbetet.

Hur kom det sig att Du valde att bli medlem i Åstråkens turismförening?
Eftersom jag blev involverad i ansökan och genomförandet av vandringsleden tyckte jag att det var bra att vara medlem.

Vad upplever Du som bra eller dåligt att vara medlem i Åstråkens turismförening?
Vid kontakt med myndigheter är det bättre att ha en förening bakom sig än att bara vara en privatperson. Det är också ett sätt att lära känna nya människor.

Vad var det som gjorde att Du engagerade Dig i Salstaleden?
Det var ju min idé. Jag hade genom personliga kontakter med Uppsala kommun fått till att de byggde en bro. Jag var också i kontakt med kommunen angående en led men det gick trögt. Med stöd av föreningen blev det mera konkret. Det har därför givetvis varit naturligt för mig att följa och bidra med arbete för leden.

Hur ser Du på Ditt stöd från Upplandsstiftelsen, regionen och länsstyrelsen?
Kontakten med Upplandsstiftelsen har varit mycket bra hela tiden även om de kan behöva lite push ibland för att föra saker vidare. Uppsala kommun har varit positiva hela tiden och har ju också ett avtal med föreningen om ersättning för skötsel av leden. Med länsstyrelsen och regionen har jag inte haft direktkontakt men jag uppfattar att de varit positiva till leden.

Vad har Du fått för respons från de som vandrat Salstaleden?
Responsen har över lag varit mycket positiv. Några har tipsat om bättre skyltning.

Vilka är de närmaste planerna för Salstaleden?
Fortsätta sköta om leden så den känns attraktiv. Jag hoppas också att Statens Fastighetsverk tar bort rishögarna och de fällda träden vid Tingshusbacken.

Har Du några andra projekt på gång?
Föreningen har uppvaktat Upplandsstiftelsen om att söka pengar från Tillväxverket för en förlängning av Salstaleden norrut som skulle knyta ihop den med naturreservatet Oxhagen. Problemet är att man i så fall måste bygga en bro över Fyrisån vid Oxhagen, vilket är dyrt och lite komplicerat. Upplandsstiftelsen är dock positiva tillförslaget så jag hoppas det blir av även om det tar lite tid.

Vad tycker Du man kan göra för att locka nya besökare till området Åstråken?
Vi får fortsätta att göra reklam för allt som finns och händer i området genom hemsidan, broschyr och facebook. Sen får vi också lita till mun mot mun metoden från nöjda besökare.

Till sist – hur ska Du fira jul?
På julafton skall jag träffa mina två äldre systrar i Stockholm och några av de andra juldagarna ska jag träffa min dotter med familj. Sen hoppas jag på fint vinterväder så man kan åka skridskor eller skidor mellan julmaten.

Vi tackade Karin så mycket för hennes tid och önskade en God Jul och ett Gott nytt medlems-år! Självklart hoppas vi att vädret står Karin bi så att skridskoåkningen blir av ☺

På vägen därifrån slår det oss vilka fina medlemmar Åstråken har och hur mycket föreningen redan har åstadkommit! Och kommer att göra i framtiden. Föreningen är till för sina medlemmar, så oavsett om du är företag, förening, organisation eller enskild medlem, välkommen med och var en del av föreningens arbete för Åstråkens område!

Camilla von Knorring
för Åstråkens turismförening

Foto: Privat

Pin It on Pinterest

Share This