I samråd med länets räddningstjänster har länsstyrelsen beslutat att det ska råda eldningsförbud i hela länet från med 15 juli kl 8.00. Förbudet gäller tillsvidare.

Det innebär bland annat att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark.
Förbudet motiveras med att hög brand- och spridningsrisk råder i skog och mark. Beslutet är fattat i samråd med länets räddnings-tjänster och med stöd av prognosunderlag tillhandahållet av SMHI.

Mer information om eldningsförbudet och vad som ingår i förbudet hittar du här:
Länsstyrelsen | Eldningsförbud i hela Uppsala län

Pin It on Pinterest

Share This