Vattholma

Start 9 Turistinformation 9 Vattholma

Lekplats vid Skolan i Vattholma. Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

Vattholma

Det vi idag kallar för Wattholma samhälle var under medeltiden en by som omnämns i skrift första gången 1302. På grund av vatten, skogar, malm, bördiga åkrar och dugligt folk har ofta riskvilligt kapital knutits till denna bygd. Gustav Vasa startade här ett av Sveriges äldsta järnbruk, Johan III Sveriges första mässingbruk och adliga släkter som ”suttit på Salsta”; har här varit med och format både vår bygd och Svea rikes.

Genom dessa intressenter och många fler påbörjades här tidigt en specialisering av olika arbetsuppgifter, ett förstadium till industrialisering och Wattholma kom att för den omkringliggande bygden fungera som centralort. Wattholma bruk ett av Sveriges äldsta grundades 1545 genom ett av Gustav Vasa bildat bolag. Bruket var som alla andra bruk ett självförsörjande samhälle med många olika slags hantverkare. För vissa sysslor och särskilt vid transporter av kol och malm var bruket mycket beroende av de torpare och körkarlar som bodde långt utanför sockengränsen. Efter att stångjärnsframställningen upphörde 1904 fortsatte gjuteriverksamheten fram till 1973. På denna plats finns nu Wattholma företagsby med bl.a smidestillverkning.

Många andra verksamheter har tidigare pågått i Wattholma. Bland dessa kan nämnas: gruvdrift, marmorbrytning, kalkbrytning, kvarnverksamhet, tegelframställning, såg och snickeriverksamheter, sanatorium, storskalig skogs- och jordbruksverksamhet m.m.

I början av 1970-talet revs många gamla bostäder i bruket och nya uppfördes som exteriört efterliknar de gamla. I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet nyuppfördes både kedjehus och friliggande villor på Akademi- och Wattholmagärdet.

Wattholma, 2 mil från Uppsala, kan numera betraktas som en förort till Uppsala eftersom de flesta som bor här är beroende av staden för sin försörjning. 1 410 invånare bodde i Wattholma tätort den 31 dec. 2015 och tillsammans med de invånare som bor i dess närhet kan uppskattningsvis 2 000 invånare finnas här.

Goda kommunikationer finns genom Upptåget och Upplands Lokaltafiks bussförbindelser. Att ta sig med upptåget från Wattholma station till Uppsala centrum tar 12 min. Nu när E4:an genom Uppland är färdigbyggd förbättras även vägförbindelserna. Bland sevärdheter kan nämnas: Lena kyrka, bruksområdet, kalkbrottet, gravfält från brons- och järnåldern, Salsta fornborg och Salsta slott.

Den ursprungliga järnvägsstationen revs på 1960-talet och ersattes 1991 av en hållplats för Upptåget. Under mitten av 1990-talet förnyades hållplatsen då järnvägen blev dubbelspårig här. Strax norr om Vattholma låg tidigare Salsta-Wattholma tegelbruk.

Den nyare delen av Vattholma ligger öster om bruket och består till stor del av radhus- och villabebyggelse från 1970- och 1980-talet. Här finns skola, förskolor, fritidsgård, äldreboende, restaurang, idrottsanläggning, sporthall och butik.  

Turistinformation

Sevärdheter i området

Vattholma bruk
Salsta Slott
Salstaborg
Lena kyrka
Lenabergs kalkbrott

Aktiviteter

Vandra Salstaleden
Vandra Marialeden
Wattholma Golfklubb
Cykelleder
Sporthall
Idrottsplats
Elljusspår

Butiker

Handjord av Kullsand
Tempo

Äta och Bo

Salsta Slottskafé
Vattholmas kök

Mer att uppleva

Midsommar i Vattholma
Julmarknaden vid Salsta
Bagarstugan (går att hyra för fest eller möten)

MER INFORMATION

vattholmabygden.se
wkhf.se (Wattholma Kultur- och hembygdsförening)
Servicepunkt (vid Tempo)

Bruket i Vattholma. Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

Lena kyrka. Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

Midsommarfirande i Vattholma. Foto: okänd

Församlingsgården Trekanten. Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This