Wattholma golfklubb

Start 9 Aktiviteter 9 Wattholma golfklubb

Spela golf i Vattholma

Välkommen till en golfbana vackert belägen på bägge sidor om Fyrisån, som stilla slingrar sig genom det historiska landskapet med anor från forntiden. I bakgrunden syns Salsta slott med anor från 1600-talet och runt omkring banan  finns många torp men också lämningar efter senare tids gruvbrytning. 

Vid klubbhuset finner du drivingrangen och innan du går ut på 1:a hålet kan du finslipa puttningen på den intilliggande puttinggreenen. 

Träning och utbildning sker onsdagar 18.00 – 19.30, lördagar 10.00-11.30. Under den tiden är alla träningsområden, rang, chipinggreen, samt puttinggren reserverade för juniorer och de som utbildar sig för att ta Grönt Kort.

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: www.wattholmagk.se
Adress: 743 92 Vattholma 
Telefon: 018 – 350 340
E-post: info@wattholmagk.se

Valsgärde Gravfält
Valsgärde Gravfält

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This