Gamla Uppsala

Start 9 Turistinformation 9 Gamla Uppsala

Bröllop vid Gamla Uppsala högar. Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

Gamla Uppsala

Under järnåldern fanns ett rikt välutvecklat samhälle omkring Uppsala högar. Här låg en kungsgård och här samlades svearna för att dyrka sina gudar. Platsen behöll sin betydelse som religiöst centrum långt efter att Sverige kristnats.
Man vet inte vilka som begravdes i Uppsala högar. Att det var viktiga och upphöjda personer ä i alla fall säkert. På 500-talet e. Kr. då gravhögarna restes stod platsen på sin topp.
Mycket talar för att den första kristna kyrkan i Gamla Uppsala byggdes på 1 000 talet. På samma plats, vid Kungsgården, uppfördes Sveriges första ärkebiskopskyrka 1164.

Turistinformation

Sevärdheter i området

Gamla Uppsala kyrka
Gamla Uppsala museum
Sockenmuseet
Disagården
Gamla Uppsala högar

Aktiviteter

Mer info kommer

Butiker

Fullerö handel

Äta och Bo

Odinsborg
Food Court
Café villan /. Fullerö handel

Mer att uppleva

Mer info kommer

MER INFORMATION

Mer info kommer

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This