Björklinge

Start 9 Turistinformation 9 Björklinge

Flygfoto över Björklinge. Foto: Lennart Eriksson / Björklinge hembygdsförening

Björklinge

en pärla på Upplandsslätten.

Björklinge är ett litet samhälle c:a 20km norr om Uppsala. Tidigare var det en egen kommun men 1971 blev det en del av  Uppsala kommun. De flesta av invånarna pendlar idag framförallt till Uppsala för att få sin utkomst där. Björklinge har visserligen relativt många småföretag men endast en större, en träindustri. Invånarna c:a 5000 invånare har till stor del har växt upp i själva tätorten eller i landsbygden runt omkring, även om viss annan inflyttning också ägt rum. Boendet domineras av egnahems villor och är helt fritt från områden med stora hyreskaserner i betong.

Södra delen av Björklinge socken omfattar norra delen av Uppsalaslätten och Björklinge kyrka ligger där slätten slutar och skogen tar vid norrut. Nordväst om kyrkan utbreder sig Norunda härads allmänning, en storskog som ägs av 350 gårdar i häradets fem socknar, varav Björklinge är en. Norr om kyrkan sträcker sig åsen med sin tall- och granskog, men där finns också större bördiga jordbruksområden.

Den 17 oktober 2007 öppnades den nya motorvägen från Uppsala norrut mot Gävle, vilket innebär att ”Riksväg 13” inte längre går genom Björklinge tätort som den gjort i århundraden utan numera ca 4km öster om samhället.

Gränbyboden. Björklinge hembygdsmuseum Foto: JGB / Björklinge hembygdsförening

Turistinformation

Sevärdheter i området

Björklinge kyrka
Björklinge hembygdsmuseum

Aktiviteter

Sandviksbadet, Långsjön

Butiker

Mer info kommer

Äta och Bo

Mer info kommer

Mer att uppleva

Mer info kommer

MER INFORMATION

Björklinge hembygdsförening

Sandviksbadet vid Långsjön

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This