Dannemora

Start 9 Turistinformation 9 Dannemora

Gruvkontoret. Foto: Riggwelter, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dannemora

Dannemora i Östhammars kommun är en tätort och en gammal gruvby. Orten ligger tre kilometer väster om Österbybruk. 2015 hade Dannemora 214 invånare.

Dannemora gruvor

Sedan medeltiden har man brutit malm vid Dannemora. Under 1700-talet var gruvan den största i Sverige. Malmen som innehåller cirka femtio procent järn och är fri från fosfor och svavel, ger ett järn av mycket hög kvalitet. I ett gåvobrev från Sten Sture d.ä. 1481 tilldelas ärkebiskop Jakob Ulfsson i Uppsala en fjärdedel av Silverberget i Film. Detta är det första säkra dokumentet om malmbrytning vid Dannemora.

Under första hälften av 1500-talet kallade Gustav Vasa in utländsk arbetskraft för att bryta malm i området, som sedan förädlades i hyttorna. Under 1700-talet fick ett trettiotal bruk sin malm från Dannemora gruvor.
Efter första världskriget minskade efterfrågan på järnmalm. Brytningen i Dannemora minskade kraftigt för att helt upphöra 1927. År 1935 återupptogs produktionen och två år senare ombildades Dannemora gruvintressenter till aktiebolag med Fagersta Bruks AB som största ägare. År 1946 beslöts att ett nytt centralschakt skulle tas upp och att ett nytt sovrings- och anrikningsverk uppföras.
Efter nedläggningen av gruvan år 1992 återupptogs driften 2012 under en kortare period, men har därefter lagts ner igen. Planer finns att återuppta driften,

Läs mer:
Länstyrelsen
Wikipedia

Turistinformation

Sevärdheter i området

Mer info kommer

Aktiviteter

Mer info kommer

Butiker

Mer info kommer

Äta och Bo

Mer info kommer

Mer att uppleva

Mer info kommer

MER INFORMATION

Mer info kommer

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This