Vattholma pastorat

Vattholma pastorat

Vårt pastorat består av tre församlingar; Tensta, Lena och Ärentuna, med tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. Vattholma pastorat är en del av Kristi världsvida kyrka som finns för alla människor. På Jesu uppdrag verkar vi i denna bygd och samlas till gemenskap och sång, gudstjänst och bön. Välkommen att dela liv och tro, sorg och glädje.

Mer information:

Vattholma pastorat
Tensta, Lena o Ärentuna församlingar
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
018-36 62 10
https://www.svenskakyrkan.se/vattholma

Våra kyrkor och kapell

Lena kyrka

Lena kyrka är en medeltida kyrka och övriga väl bevarade byggnader ligger högt i landskapet med en hänförande utsikt över landskapet kring Vendelåns dalgång.

Tensta kyrka

Tensta kyrka är en av de största och mest påkostade landskyrkorna från svensk medeltid. Kyrkan med väggar av gråsten som klätts med tegel är uppförd omkring 1300.

Ärentuna kyrka

Ärentuna kyrka ligger vackert med utsikt över öppet landskap. Kyrkan som uppfördes omkring 1300 är typisk för medeltida kyrkobyggande i Uppland.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This