Reko Storvreta & Vattholma

Reko Storvreta & Vattholma

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Läs mer i deras facebook grupp vilka producenter som erbjuder produkter vid varje tillfälle.

Udda veckor har REKO Storvreta & Vattholma utdelningar.

Storvreta: 18.00-18.20 Vivo-parkeringen, Ärentunavägen 16
Vattholma: 18.40-19.00 Parkeringen öster om tågstationen

Mer information:
Reko Storvreta & Vattholma (facebook) 

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This